Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:897) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:897) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

» Läs förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:897 :
Jfr prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU22 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m., rskr. 1993/94:272

Ändringar i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område

Förordning (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:146 om livsmedelspolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:327
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:173
Rubrik: Förordning (1991:173) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: nuvarande 11, 12 §§ betecknas 18, 20 §§; rubr. närmast före 11 § sätts närmast före 18 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, den nya 20 §, överg.best.; nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 10, 12, 16 §§; omtryck
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:915
Rubrik: Förordning (1991:915) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 12, 18, 19 §§; nya 7 a, 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 7 a, 17 a §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1167
Rubrik: Förordning (1991:1167) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 18 §; ny 18 a §; omtryck
Ikraft: 1991‑07‑15
Ändring, SFS 1991:1328
Rubrik: Förordning (1991:1328) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ny 17 d §
Ikraft: 1991‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1513
Rubrik: Förordning (1991:1513) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 20 §; ny 18 b §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1861
Rubrik: Förordning (1991:1861) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 17 c §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:852
Rubrik: Förordning (1992:852) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 14, 17 a, 17, c §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:96 om vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:JoU15, rskr 1991/92:253
Ändring, SFS 1992:1043
Rubrik: Förordning (1992:1043) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1992‑12‑01
Ändring, SFS 1992:1080
Rubrik: Förordning (1992:1080) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: upph. 17 c, 17 d §§
Ikraft: 1992‑12‑02 överg.best.
Ändring, SFS 1993:158
Rubrik: Förordning (1993:158) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1993‑05‑01
Ändring, SFS 1993:439
Rubrik: Förordning (1993:439) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 c, 17 d §§; ändr. 2, 10, 11, 16 §§, övergångsbest. till 1991:173; nya 17 a, 17 b §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 100 (bil.10), 1992/93:183, bet. 1992/93:JoU13, 1992/93:JoU20, rskr. 1992/93:231, 1992/93:330
Ändring, SFS 1993:964
Rubrik: Förordning (1993:964) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §, överg.best. till 1991:173
Ikraft: 1993‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1675
Rubrik: Förordning (1993:1675) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:17
Rubrik: Förordning (1994:17) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 1, 2, §§, övergångsbest. till 1991:173
Ikraft: 1994‑03‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.10), 1993/94:3, bet. 1992/93:JoU13, 1993/94:JoU6, rskr. 1992/93:231, 1993/94:43
Ändring, SFS 1994:897
Rubrik: Förordning (1994:897) om ändring i förordningen (1991:133) om avveckling av prisregleringen på jordbrukets område
Omfattning: ändr. 8 §, rubr. närmst 8 §, övergångsbest. till 1991:173
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1715
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman