Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:864) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (190:100)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:864) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (190:100)

Förarbeten till SFS 1994:864 :
bet. 1993/94:SoU35 Ändring i sekretesslagen (1980:100), rskr. 1993/94:451, prop. 1993/94:219 Handikappombudsman (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU27, rskr. 1993/94:397

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman