Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:861) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:861) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.

» Läs lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:861 :
prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. (Socialdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU24 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m., rskr. 1993/94:409 och prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU26 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m., rskr. 1993/94:410

Förarbeten till lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m och ändringar i lagen

Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:407
Rubrik: Lag (1989:407) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m
Omfattning: ändr. 2, 5, 9 §§; ny 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:96 om legitimation för vissa kiropraktorer, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:295
Ändring, SFS 1991:947
Rubrik: Lag (1991:947) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 2, 6, 9, 10 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:138 om vissa tandvårdsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SoU18, rskr 1990/91:364
Ändring, SFS 1992:1562
Rubrik: Lag (1992:1562) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 9 §§; nya 3 a, 8 §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 3 a, 5, 8 §§ i 1992:1562
Ändring, SFS 1994:861
Rubrik: Lag (1994:861) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 9 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:58
Rubrik: Lag (1995:58) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:841
Rubrik: Lag (1995:841) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:981
Rubrik: Lag (1997:981) om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:5, bet. 1997/98:SoU8, rskr. 1997/98:53
Ändring, SFS 1998:532
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman