Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:860) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:860) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

» Läs lagen (1993:584) om medicintekniska produkter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:860 :
prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Förarbeten till lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och ändringar i lagen

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:860
Rubrik: Lag (1994:860) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1236
Rubrik: Lag (1997:1236) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 2004:463
Rubrik: Lag (2004:463) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2007:1129
Rubrik: Lag (2007:1129) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 6, 17 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
CELEX-nr: 32005L0061 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:271
Rubrik: Lag (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 19 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2010‑03‑21 överg.best.
CELEX-nr: 32007L0047 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:456
Rubrik: Lag (2009:456) om ändring i lagen (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 16 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:271
Ikraft: 2009‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2009:457
Rubrik: Lag (2009:457) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010‑03‑21
Ändring, SFS 2009:814
Rubrik: Lag (2009:814) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2011:805
Rubrik: Lag (2011:805) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2017:930
Rubrik: Lag (2017:930) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7, 10, 15, 16 §§; nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2017‑11‑26 överg.best.
Ändring, SFS 2020:313
Rubrik: Lag (2020:313) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2017:930
Ikraft: 2020‑05‑26
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman