Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:859) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:859) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.

» Läs lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:859 :
prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]. bet, 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412

Förarbeten till lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Upphävd: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1980:240
Rubrik: Lag (1980:240) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:397
Rubrik: Lag (1981:397) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: prop. 1980/81:179 om vissa åtgärder inom alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU54 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:330
Ändring, SFS 1987:1193
Rubrik: Lag (1987:1193) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 5, 19 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1991:307
Rubrik: Lag (1991:307) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1513
Rubrik: Lag (1992:1513) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1513
Ändring, SFS 1994:859
Rubrik: Lag (1994:859) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1738
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman