Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:858) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:858) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.

» Läs lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:858 :
prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SfU15 Föräldraförsäkring, rskr. 1993/94:368

Förarbeten till lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Upphävd: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1979:645
Rubrik: Lag (1979:645) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1978/79:168 om föräldrautbildning och förbättringar av föräldraförsäkringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1978/79:24, rskr 1978/79:386
Ändring, SFS 1982:91
Rubrik: Lag (1982:91) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 5, 14 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:676
Rubrik: Lag (1982:676) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1981/82:154 om ny arbetstidslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU55 [ pdf ], rskr 1981/82:436
Ändring, SFS 1985:85
Rubrik: Lag (1985:85) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 12 §§; ny 12 a §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1985:90
Rubrik: Lag (1985:90) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1988:710
Rubrik: Lag (1988:710) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §; ny 7 a §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1989:101
Rubrik: Lag (1989:101) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 8, 13 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1991:680
Rubrik: Lag (1991:680) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Ändring, SFS 1992:393
Rubrik: Lag (1992:393) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:396
Rubrik: Lag (1993:396) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:555
Rubrik: Lag (1994:555) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:858
Rubrik: Lag (1994:858) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1989
Rubrik: Lag (1994:1989) om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:584
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman