Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring

» Läs lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:850 :
prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. (Miljö- och naturresursdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:BoU18 Ändring i plan- och bygglagen m.m., rskr. 1993/94:372

Förarbeten till lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. och ändringar i lagen

Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2014‑06‑01
Ändring, SFS 1994:850
Rubrik: Lag (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1581
Rubrik: Lag (1994:1581) om ändring i lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:850
Ändring, SFS 2004:552
Rubrik: Lag (2004:552) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; nuvarande 12 § betecknas 22 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 §§, den nya 22 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 6 a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 §§, rubr. närmast före 1, 12, 16, 17, 21, 22, 23 §§; omtryck
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:914
Rubrik: Lag (2010:914) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 13, 22 §§
Ikraft: 2011‑05‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1254
Rubrik: Lag (2010:1254) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:227
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman