Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:848) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:848) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)

» Läs civilförsvarslagen (1960:74) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:848 :
prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. (Miljö- och naturresursdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:BoU18 Ändring i plan- och bygglagen m.m., rskr. 1993/94:372

Förarbeten till civilförsvarslagen (1960:74) och ändringar i lagen

Civilförsvarslag (1960:74)
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: prop. 1960:5 med förslag till civilförsvarslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 2LU 1960:3; rskr 1960:133
Upphävd: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1960:654
Omfattning: ändr. 12 § 2 mom
Ändring, SFS 1964:65
Omfattning: ändr. 36 §, 40 § 1 mom, 68, 73 §§
Ändring, SFS 1964:213
Omfattning: ändr. 81, 82 §§
Ändring, SFS 1966:103
Omfattning: ändr. 40 § 1 mom
Ändring, SFS 1966:418
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1967:247
Omfattning: ändr. 33 §, 40 § 2 mom
Ändring, SFS 1967:897
Omfattning: ändr. 24 § 1 mom, 39 §
Ändring, SFS 1969:63
Omfattning: ändr. 40 § 1, 2 mom, 44 §
Ändring, SFS 1970:308
Omfattning: ändr. 12 § 1–3 mom
Förarbeten: prop. 1970:59 med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:2LU47, rskr 252
Ändring, SFS 1971:485
Omfattning: ändr. 64 §
Förarbeten: prop. 1971:12 med förslag till bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 125
Ändring, SFS 1971:619
Omfattning: ändr. 83 §
Ändring, SFS 1972:724
Omfattning: ändr. 73 §
Förarbeten: prop. 1972:109 med förslag till expropriationslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:CU34, rskr 346
Ändring, SFS 1975:553
Omfattning: upph. 46, 85 §§; ändr. 1–6, 8–14, 17, 20, 22–30, 32–35, 37–40 §§, 41 § 1, 2 mom, 42, 43, 47, 51, 53–57, 62, 65, 68, 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 §§
Ändring, SFS 1975:557
Omfattning: ny 12 § 5 mom
Ändring, SFS 1975:712
Omfattning: ändr. 82 §; omtryck
Ändring, SFS 1976:305
Rubrik: Lag (1976:305) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 12 § 5 mom
Ändring, SFS 1977:111
Rubrik: Lag (1977:111) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 5–7 §§, 12 § 2 mom, 68, 77, 83 §§
Förarbeten: prop. 1976/77:56 om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:FöU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:155
Ändring, SFS 1977:203
Rubrik: Lag (1977:203) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 41 §
Förarbeten: prop. 1976/77:1 om minskad statlig detaljreglering av kommunerna m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1978:263
Rubrik: Lag (1978:263) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: upph. 70–72, 74, 76 §§; ändr. 51, 62, 68, 69, 73, 75, 82, 83 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:72 om förfogandelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1977/78:12, rskr 1977/78:215
Ändring, SFS 1978:522
Rubrik: Lag (1978:522) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 12 § 5 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:127 om familjebidragslag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], FöU 1977/78:26, rskr 1977/78:353
Ändring, SFS 1978:526
Rubrik: Lag (1978:526) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: prop. 1977/78:159 om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1977/78:28, rskr 1977/78:371
Ändring, SFS 1978:782
Rubrik: Lag (1978:782) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: upph. 56 §; ändr. 53 § 1 mom, 55, 80, 83 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:1 om ersättning för anordnade av skyddsrum m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:FöU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:37
Ändring, SFS 1979:162
Rubrik: Lag (1979:162) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: upph. 43 §; ändr. 41 § 1 mom, 42 §
Förarbeten: prop. 1978/79:97 om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:FöU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:235
Ändring, SFS 1980:191
Rubrik: Lag (1980:191) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 82 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1983:331
Rubrik: Lag (1983:331) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 12 § 5 mom
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:115 om förbättrade förmåner åt värnpliktiga m.fl. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:FöU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1983:334
Rubrik: Lag (1983:334) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 32 §, 41 § 1 mom, 42 §, 53 § 1 mom, 83 §; nya 33 a, 56 §§
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:161 om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:FöU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:300
Ändring, SFS 1984:271
Rubrik: Lag (1984:271) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: nuvarande 53 § 2 mom betecknas 53 § 3 mom; ändr. 40 § 1 mom, 42 §, nya 53 § 3 mom, 65, 83 §§; nya 53 § 2 mom, 55 a §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:113 om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FöU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:278
Ändring, SFS 1984:273
Rubrik: Lag (1984:273) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 1, 6 §§, 12 § 5 mom, 14, 19, 65 §§
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:1026
Rubrik: Lag (1984:1026) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: upph. 9, 19, 22–26 §§, 40 § 3 mom, 41 § 3 mom, 49, 50, 75 §§; nuvarande 10 § betecknas 10 a §; ändr. 1–8 §§, nya 10 a §, 11 §, 12 § 1–3, 5 mom, 13–18, 20, 27, 28, 36, 38 §§, 40 § 1, 2 mom, 41 § 1 mom, 42, 44, 45, 54, 57–59, 61, 65, 66, 68, 73, 77, 78 §§, 79 § 3 mom, 81, 83 §§, kapitelrubr. närmast före 3, 40, 47, 68 §§; nya 4 a, 10, 10 b-10 g, 41 a §§, kapitelrubr. före nya 10 §, rubr.före nya 10, nya 10 a, nya 10 b §§; omtryck
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:49 om ändring i civilförsvarslagen (1960:74), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:FöU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:93
Ändring, SFS 1986:1148
Rubrik: Lag (1986:1148) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 41 § 2 mom
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:152
Rubrik: Lag (1987:152) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: upph. 31 §; ändr. 32, 33 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1991:278
Rubrik: Lag (1991:278) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 79 § 1, 2, 3, 4 mom
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:467
Rubrik: Lag (1991:467) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 12 § 5 mom, 55 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1490
Rubrik: Lag (1991:1490) om ändring i lagen (1991:467) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 12 § 5 mom i 1991:467
Ändring, SFS 1991:1660
Rubrik: Lag (1991:1660) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1406
Rubrik: Lag (1992:1406) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 4 a, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 20, 39, 40, 41 a, 57, 58, 66, 68, 69, 73, 81, 83 §§, 7 p övergångsbest. till 1975:553
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1993:1602
Rubrik: Lag (1993:1602) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:205
Rubrik: Lag (1994:205) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:848
Rubrik: Lag (1994:848) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. 32, 33 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1578
Rubrik: Lag (1994:1578) om ändring i lagen (1994:848) om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:848
Ändring, SFS 1994:1720
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman