Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

» Läs lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:847 :
prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. (Miljö- och naturresursdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:BoU18 Ändring i plan- och bygglagen m.m., rskr. 1993/94:372

Förarbeten till lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 1994:1577
Rubrik: Lag (1994:1577) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 1994:1589
Rubrik: Lag (1994:1589) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 10 §§
Ändring, SFS 1999:366
Rubrik: Lag (1999:366) om ändring i lag (1994:847) om tekniska egenskaper på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: upph. 13, 14 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 1, 2, 4, 17, 21, 22, 23 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. (Miljödepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:BoU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:218, EGTL040/89 s12, EGTL220/93 s1, EGTL213/95 s1, EGTL167/92 s17
CELEX-nr: 389L0106 [ pdf ] 393L0068 [ pdf ] 395L0016 [ pdf ] 392L0042 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:150
Rubrik: Lag (2005:150) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2005‑05‑01
Ändring, SFS 2007:457
Rubrik: Lag (2007:457) om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2010:900
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman