Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.

» Läs förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:845.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.

Förordning (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 1995:229
Rubrik: Förordning (1995:229) om ändring i förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:572
Rubrik: Förordning (1996:572) om ändring i förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1123
Rubrik: Förordning (1998:1123) om ändring i förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2002:270
Rubrik: Förordning (2002:270) om ändring i förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2004:646
Rubrik: Förordning (2004:646) om ändring i förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2004‑09‑01
Förarbeten: EGTL362/1978 s1, EGTL206/2001 s1
CELEX-nr: 31978L1026 [ pdf ], 32001L0019 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1049
Rubrik: Förordning (2007:1049) om ändring i förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.
Omfattning: ändr. 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1386
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman