Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket

» Läs lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:844 :
prop. 1993/94:139 Lag om behörighet att utöva veterinäryrket (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU25 Lag om behörighet att utöva veterinäryrket, rskr. 1993/94:363

Förarbeten till lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket och ändringar i lagen

Lag (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 1995:104
Rubrik: Lag (1995:104) om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket
Omfattning: ändr. 31, 35 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:549
Rubrik: Lag (2002:549) om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2009:302
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2009:459
Rubrik: Lag (2009:459) om ändring i lagen (1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman