Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:843) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:843) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

» Läs konsumentkreditlagen (1992:830) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:843 :
prop. 1993/94:201 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU29 Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter, m.m., rskr. 1993/94:348

Förarbeten till konsumentkreditlagen (1992:830) och ändringar i lagen

Konsumentkreditlag (1992:830)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:83 om ny konsumentkreditlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU28, rskr 1991/92:319
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1993:214
Rubrik: Lag (1993:214) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1993‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1992/93:LU38, rskr 1992/93:260
Ändring, SFS 1993:1214
Rubrik: Lag (1993:1214) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:843
Rubrik: Lag (1994:843) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:311
Rubrik: Lag (1995:311) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:458
Rubrik: Lag (1995:458) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 8, 15 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1002
Rubrik: Lag (1995:1002) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 1, 26 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1994/95:178 Pantbankslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:NU27, rskr. 1994/95:442
Ändring, SFS 1995:1004
Rubrik: Lag (1995:1004) om ändring i lagen (1995:311) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 32 § i 1995:311
Förarbeten: prop. 1994/95:178 Pantbankslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:NU27, rskr. 1994/95:442
Ändring, SFS 2002:564
Rubrik: Lag (2002:564) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:150 Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet, bet. 2001/02:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 2001/02:306 och2001/02:307, EGTL178/2000 s1
Ändring, SFS 2004:312
Rubrik: Lag (2004:312) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: nuvarande 37 § betecknas 38 §; ändr. den nya 38 §§; nya 5 a, 37 §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:217, EGTL42/1987 s48, EGTL101/1998 s17
CELEX-nr: 31987L0102 [ pdf ], 31998L0007 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:712
Rubrik: Lag (2006:712) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:493
Rubrik: Lag (2008:493) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: ändr. 8, 15 §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2010:739
Rubrik: Lag (2010:739) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)
Omfattning: upph. 34 §, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1846
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman