Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:940) om ändring i lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:940) om ändring i lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen

» Läs lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:840 :
prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU31 Bostadsdomstolen, rskr. 1993/94:431

Förarbeten till lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen och ändringar i lagen

Lag (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1978:311
Rubrik: Lag (1978:311) om ändring i lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1977/78:175 med förslag till hyresförhandlingslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1994:840
Rubrik: Lag (1994:940) om ändring i lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman