Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:838) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:838) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

» Läs hyresförhandlingslagen (1978:304) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:838 :
prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU31 Bostadsdomstolen, rskr. 1993/94:431

Förarbeten till hyresförhandlingslagen (1978:304) och ändringar i lagen

Hyresförhandlingslag (1978:304)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: prop. 1977/78:175 med förslag till hyresförhandlingslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1984:696
Rubrik: Lag (1984:696) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 2, 5, 22–25 §§
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:137 med förslag till ändringar i hyreslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:BoU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ] rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 1986:1178
Rubrik: Lag (1986:1178) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1991:624
Rubrik: Lag (1991:624) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1994:816
Rubrik: Lag (1994:816) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 10, 20, 21, 25, 26 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:838
Rubrik: Lag (1994:838) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 31, 32 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1997:64
Rubrik: Lag (1997:64) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 3, 5, 10 §§; nya 3 a, 4 §§
Ikraft: 1997‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:403
Rubrik: Lag (1997:403) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 2002:30
Rubrik: Lag (2002:30) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:98
Rubrik: Lag (2002:98) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2006:409
Rubrik: Lag (2006:409) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 9, 21, 25 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:810
Rubrik: Lag (2010:810) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2019:524
Rubrik: Lag (2019:524) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2019‑10‑01
Ändring, SFS 2019:535
Rubrik: Lag (2019:535) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 5, 21, 25 §§
Ikraft: 2019‑10‑02
Ändring, SFS 2019:1171
Rubrik: Lag (2019:1171) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ny 34 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman