Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:837) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:837) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

» Läs bostadsförvaltningslagen (1977:792) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:837 :
prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU31 Bostadsdomstolen, rskr. 1993/94:431

Förarbeten till bostadsförvaltningslagen (1977:792) och ändringar i lagen

Bostadsförvaltningslag (1977:792)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: prop. 1976/77:151 med förslag till bostadsförvaltningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:1, rskr 1977/78:7
Ändring, SFS 1986:1175
Rubrik: Lag (1986:1175) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1989:1051
Rubrik: Lag (1989:1051) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:37 om ingripanden mot olovlig kontorisering, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:BoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:85
Ändring, SFS 1993:408
Rubrik: Lag (1993:408) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ny 25 a §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:818
Rubrik: Lag (1994:818) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:837
Rubrik: Lag (1994:837) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1997:488
Rubrik: Lag (1997:488) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:242
Rubrik: Lag (2000:242) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 26, 30 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2002:97
Rubrik: Lag (2002:97) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2010:25
Rubrik: Lag (2010:25) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 2, 18, 25 §§
Ikraft: 2010‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:821
Rubrik: Lag (2010:821) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1000
Rubrik: Lag (2010:1000) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 23, 28 §§
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:1307
Rubrik: Lag (2011:1307) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman