Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:835) om upphävande av lagen (1974:1082) om bostadsdomstol

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:835) om upphävande av lagen (1974:1082) om bostadsdomstol

Förarbeten till SFS 1994:835 :
prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU31 Bostadsdomstolen, rskr. 1993/94:431

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman