Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:832) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:832) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)

» Läs rättshjälpslagen (1972:429) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:832 :
prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU31 Bostadsdomstolen, rskr. 1993/94:431

Förarbeten till rättshjälpslagen (1972:429) och ändringar i lagen

Rättshjälpslag (1972:429)
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: prop. 1972:4 med förslag till rättshjälpslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 12, rskr 205
Upphävd: 1997‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1973:118
Omfattning: ändr. 1, 9, 17, 19, 20, 22, 24–26, 31, 33, 37, 38 §§; nuvarande 41–44 §§ betecknas 46–49 §§, nuvarande 45 § betecknas 51 §; rubr. närmast före 41 § sättes närmast före 46 §, rubr. närmast före 44 § sättes närmast före 49 §; nya 41–45, 50 §§, rubr. närmast före 41 §
Ändring, SFS 1973:164
Omfattning: ändr. 41 §
Ändring, SFS 1973:247
Omfattning: ändr. 9 §; omtryck
Ändring, SFS 1973:659
Omfattning: ändr. 31 §
Förarbeten: prop. 1973:32 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:256
Ändring, SFS 1974:11
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1974:321
Omfattning: ändr. 3, 4, 20, 43 §§
Ändring, SFS 1974:1091
Omfattning: ändr. 3–5, 8, 9, 17, 18, 22, 24–26, 31, 40, 41, 43, 45, 50 §§
Förarbeten: prop. 1974:151 med förslag till lag om bostadsdomstol m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:375
Ändring, SFS 1975:582
Omfattning: ändr. 41 §
Förarbeten: prop. 1975:18 med förslag till steriliseringslag, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SoU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:190
Ändring, SFS 1975:1302
Omfattning: ändr. 5, 9, 16, 19, 22, 23, 25, 31, 39 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:47 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:17, rskr 1975/76:112
Ändring, SFS 1975:1365
Omfattning: ändr. 41 § i 1975:582
Förarbeten: prop. 1975/76:18 om ändring i utlänningslagen (1954:193) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1975/76:24, rskr 1975/76:121
Ändring, SFS 1976:626
Rubrik: Lag (1976:626) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 9, 19, 26 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1975/76:170 om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1978:363
Rubrik: Lag (1978:363) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41, 42 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:90 om ändring i utlänningslagen (1954:193), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:AU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:202
Ändring, SFS 1978:804
Rubrik: Lag (1978:804) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 38 §
Ändring, SFS 1979:240
Rubrik: Lag (1979:240) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: utgår rubr. närmast före 18 §; ändr. 2–4, 6–12, 15–34, 36, 37, 39–50 §§, rubr. närmast före 9, 11, 16 §§; nya 5 a, 5 b, 9 a, 18 a, 49 a §§, rubr. närmast före 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 34 §§; omtryck
Ändring, SFS 1979:347
Rubrik: Lag (1979:347) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 10 §
Ändring, SFS 1979:690
Rubrik: Lag (1979:690) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 §
Förarbeten: prop. 1978/79:212 om ändring i brottsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1979:937
Rubrik: Lag (1979:937) om ändring i lagen (1979:240) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1979:240
Ändring, SFS 1980:379
Rubrik: Lag (1980:379) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 §
Förarbeten: prop. 1979/80:96 med förslag till ny utlänningslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1979/80:27, rskr 1979/80:378
Ändring, SFS 1981:5
Rubrik: Lag (1981:5) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 12, 47 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:65
Ändring, SFS 1981:23
Rubrik: Lag (1981:23) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41, 42, 43, 44, 45 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:219
Rubrik: Lag (1981:219) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 §
Ändring, SFS 1981:231
Rubrik: Lag (1981:231) om ändring i lagen (1981:23) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 § i 1981:23
Ändring, SFS 1981:386
Rubrik: Lag (1981:386) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 5 b §
Ändring, SFS 1981:830
Rubrik: Lag (1981:830) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 5 b, 10, 33 §§
Ändring, SFS 1981:1200
Rubrik: Lag (1981:1200) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1981:1256
Rubrik: Lag (1981:1256) om ändring i lagen (1981:231) om ändring i lagen (1981:23) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 § i 1981:231
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1981:1257
Rubrik: Lag (1981:1257) om ändring i lagen (1981:23) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 43 § i 1981:23
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1981:1287
Rubrik: Lag (1981:1287) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 8, 9, 9 a, 12, 16, 22, 31 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:28 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:105
Ändring, SFS 1981:1288
Rubrik: Lag (1981:1288) om ändring i lagen (1981:830) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 33 § i 1981:830
Förarbeten: prop. 1981/82:28 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:105
Ändring, SFS 1982:299
Rubrik: Lag (1982:299) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 8, 34 §§; ny 49 b §
Förarbeten: prop. 1981/82:28 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU52 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:320
Ändring, SFS 1982:300
Rubrik: Lag (1982:300) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 46 §
Förarbeten: bet. 1981/82:JuU52 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:320
Ändring, SFS 1982:1132
Rubrik: Lag (1982:1132) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1983:153
Rubrik: Lag (1983:153) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 3, 6, 8, 11–13, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 47, 49 a §§, rubr. närmast före 11, 27, 33 §§; nya 14 a, 14 b §§
Ikraft: 1983‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:61 om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:172
Ändring, SFS 1983:487
Rubrik: Lag (1983:487) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 9, 16, 26 §§; omtryck
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1986:238
Rubrik: Lag (1986:238) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:107 om följdlagstiftning till den nya omsorgslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:224
Ändring, SFS 1986:657
Rubrik: Lag (1986:657) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 5 b, 24, 25 §§
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1041
Rubrik: Lag (1986:1041) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:450
Rubrik: Lag (1987:450) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 9, 9 a §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:26 om avgifter vid de allmänna domstolarna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:89
Ändring, SFS 1987:682
Rubrik: Lag (1987:682) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 10, 32 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:749
Rubrik: Lag (1987:749) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:806
Rubrik: Lag (1987:806) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 8, 9, 16, 19, 22, 23, 25, 31 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:213
Rubrik: Lag (1988:213) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 5 b, 6, 8, 9, 9 a, 10, 11, 12, 13, 14 a, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 41, 43, 44, 47, 49, 49 a §§; nya 31 a, 49 c §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:73 om förbättringar inom rättshjälpssystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:193
Ändring, SFS 1988:1295
Rubrik: Lag (1988:1295) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 4, 5 a, 20 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1482
Rubrik: Lag (1988:1482) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:294
Rubrik: Lag (1989:294) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:123 med förslag om karantänslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:357
Rubrik: Lag (1989:357) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:78 om högsta domstolen och rättsbildningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:360
Rubrik: Lag (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: upph. 5 a, 29 §§; ändr. 3, 4, 5, 8, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 45, 47, 49 §§, rubr. närmast före 27, 31, 33 §§; nya 8 a, 31 b, 31 c, 33 a, 33 b §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:117 om rättshjälpens organisation, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:259
Ändring, SFS 1989:533
Rubrik: Lag (1989:533) om ändring i lagen (1989:294) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 § i 1989:294, övergångsbest. till 1989:294
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1989:534
Rubrik: Lag (1989:534) om ändring i lagen (1989:360) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 43 § i 1989:360, övergångsbest. till 1989:360
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1989:662
Rubrik: Lag (1989:662) om ändring rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1989‑09‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:55
Rubrik: Lag (1990:55) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:1133
Rubrik: Lag (1990:1133) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:32 om fastighetsdomstolar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Ändring, SFS 1991:212
Rubrik: Lag (1991:212) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:212
Ändring, SFS 1991:516
Rubrik: Lag (1991:516) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:574
Rubrik: Lag (1991:574) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41, 43 §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1131
Rubrik: Lag (1991:1131) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41, 49 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1731
Rubrik: Lag (1991:1731) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:24 om ändring i utsökningsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1991/92:LU13, rskr 1991/92:44
Ändring, SFS 1991:1732
Rubrik: Lag (1991:1732) om ändring i lagen (1991:516) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 9 a § i 1991:516
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:24 om ändring i utsökningsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1991/92:LU13, rskr 1991/92:44
Ändring, SFS 1993:9
Rubrik: Lag (1993:9) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 6, 9 a, 11, 12, 14, 14 a, 14 b, 15, 17, 18, 18 a, 22, 27, 28, 30, 31, 31 b, 32, 34, 40, 47, 49 a, 49 b §§, rubr. närmast före 11, 27 §§; omtryck
Ikraft: 1993‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:109 om ändring i rättshjälpslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JuU12, rskr. 1992/93:104
Ändring, SFS 1994:57
Rubrik: Lag (1994:57) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 8 §; ny 9 b §§
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:141
Rubrik: Lag (1994:141) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41, 43 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:339
Rubrik: Lag (1994:339) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:482
Rubrik: Lag (1994:482) om ändring i lagen (1994:339) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 8 § i 1994:339
Ändring, SFS 1994:832
Rubrik: Lag (1994:832) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 5 b, 9, 9 a, 24, 25 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:27
Rubrik: Lag (1995:27) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:775
Rubrik: Lag (1995:775) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:976
Rubrik: Lag (1995:976) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1995‑08‑01
Ändring, SFS 1996:1385
Rubrik: Lag (1996:1385) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Ändring, SFS 1996:1619
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman