Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

» Läs lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:831 :
prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU31 Bostadsdomstolen, rskr. 1993/94:431

Förarbeten till lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt och ändringar i lagen

Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:66
Rubrik: Lag (1997:66) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1997‑04‑01
Ändring, SFS 1998:149
Rubrik: Lag (1998:149) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998‑06‑01
Ändring, SFS 2002:101
Rubrik: Lag (2002:101) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2005:704
Rubrik: Lag (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:704
Ändring, SFS 2010:29
Rubrik: Lag (2010:29) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:981
Rubrik: Lag (2012:981) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013‑02‑01
Ändring, SFS 2019:248
Rubrik: Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 6, 7 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2020:276
Rubrik: Lag (2020:276) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman