Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:830) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:830) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

» Läs lagen (1994:260) om offentlig anställning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:830 :
prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU25 Lag om behörighet att utöva veterinäryrket, rskr. 1993/94:363

Förarbeten till lagen (1994:260) om offentlig anställning och ändringar i lagen

Lag (1994:260) om offentlig anställning
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:830
Rubrik: Lag (1994:830) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:2071
Rubrik: Lag (1994:2071) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:178
Rubrik: Lag (1997:178) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 31, 33 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1999:311
Rubrik: Lag (1999:311) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§, 2 p övergångsbest.
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1016
Rubrik: Lag (2001:1016) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 2, 3, 38, 42 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:147 Offentliganställdas bisysslor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:38
Ändring, SFS 2002:1032
Rubrik: Lag (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:296
Rubrik: Lag (2003:296) om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 § i 2002:1032
Ändring, SFS 2003:297
Rubrik: Lag (2003:297) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 32, 34 §§
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:833
Rubrik: Lag (2004:833) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 1, 7 d §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1192
Rubrik: Lag (2005:1192) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: bet. 2005/06:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:109 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:308
Rubrik: Lag (2009:308) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:463
Rubrik: Lag (2010:463) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:667
Rubrik: Lag (2010:667) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1492
Rubrik: Lag (2010:1492) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:302
Rubrik: Lag (2012:302) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:941
Rubrik: Lag (2012:941) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2014:758
Rubrik: Lag (2014:758) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 5, 19, 31 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:384
Rubrik: Lag (2015:384) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2015‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1270
Rubrik: Lag (2016:1270) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:129 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2019:28
Rubrik: Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:128 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2019:887
Rubrik: Lag (2019:887) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:107
Rubrik: Lag (2020:107) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑04‑01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:162 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:1273
Rubrik: Lag (2020:1273) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2021‑02‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025 (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman