Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:829) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:829) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

» Läs lagen (1994:261) om fullmaktsanställning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:829 :
bet. 1993/94:JoU25 Lag om behörighet att utöva veterinäryrket, rskr. 1993/94:363

Förarbeten till lagen (1994:261) om fullmaktsanställning och ändringar i lagen

Lag (1994:261) om fullmaktsanställning
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:829
Rubrik: Lag (1994:829) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1997:179
Rubrik: Lag (1997:179) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1999:947
Rubrik: Lag (1999:947) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2003:298
Rubrik: Lag (2003:298) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2009:818
Rubrik: Lag (2009:818) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:1415
Rubrik: Lag (2010:1415) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1493
Rubrik: Lag (2010:1493) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 3, 15, 17 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:759
Rubrik: Lag (2014:759) om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman