Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:826) om fortsatt giltighet av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:826) om fortsatt giltighet av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Förarbeten till SFS 1994:826 :
prop. 1993/94:239 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksam med kooperativ med kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:BoU21 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m., rskr. 1993/94:373

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman