Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:825) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:825) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

» Läs förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:825 :
prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:BoU21 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m., rskr. 1993/94:373

Ändringar i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Förordning (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:56 om bostadsbyggandets finansiering år 1992, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:BoU9, rskr 1991/92:75
Upphävd: 2002‑01‑04 överg.best.
Ändring, SFS 1992:77
Rubrik: Förordning (1992:77) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1992‑03‑01
Ändring, SFS 1992:420
Rubrik: Förordning (1992:420) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 8, 10, 15 §§
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr 1991/92:BoU16, rskr 1991/92:203
Ändring, SFS 1992:988
Rubrik: Förordning (1992:988) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 1, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1992‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:85
Rubrik: Förordning (1993:85) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑03‑01
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:BoU9, rskr. 1992/93:76
Ändring, SFS 1993:164
Rubrik: Förordning (1993:164) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑04‑15
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:BoU10, rskr. 1992/93:206
Ändring, SFS 1993:412
Rubrik: Förordning (1993:412) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 19, 20, 29 §§, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1119
Rubrik: Förordning (1993:1119) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 30 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1589
Rubrik: Förordning (1993:1589) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 17, 26 §§; ny 23 a §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:85
Rubrik: Förordning (1994:85) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 16 §; omtryck
Ikraft: 1994‑05‑01
Ändring, SFS 1994:825
Rubrik: Förordning (1994:825) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1997
Rubrik: Förordning (1994:1997) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:398
Rubrik: Förordning (1995:398) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 13, 17 §§; nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d §§
Ikraft: 1995‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:602
Rubrik: Förordning (1995:602) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:958
Rubrik: Förordning (1995:958) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:348
Rubrik: Förordning (1996:348) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑06‑15
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:101, bet. 1995/96:BoU10, rskr. 1995/96:227
Ändring, SFS 1996:1505
Rubrik: Förordning (1996:1505) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ny 23 b §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:428
Rubrik: Förordning (1997:428) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 13, 20, 23, 26 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:641
Rubrik: Förordning (1997:641) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ny 18 a §
Ikraft: 1997‑07‑22 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1998:672
Rubrik: Förordning (1998:672) om ändring i förordningen (1991:1933)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:119, bet. 1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306
Ändring, SFS 1998:1163
Rubrik: Förordning (1998:1163) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1640
Rubrik: Förordning (1998:1640) om ändring i förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph. 23 b §; ändr. 17 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:59
Ändring, SFS 2001:1058
Rubrik: Förordning (2001:1058) om upphävande av förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman