Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:821) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:821) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

» Läs lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:821 :
prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:BoU21 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m., rskr. 1993/94:373

Förarbeten till lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. och ändringar i lagen

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:58 Bostadsanpassningsbidrag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:BoU4, rskr 1992/93:98
Upphävd: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 1994:821
Rubrik: Lag (1994:821) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:97
Rubrik: Lag (1995:97) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:474
Rubrik: Lag (1995:474) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:67
Rubrik: Lag (1997:67) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997‑04‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Ändring, SFS 2000:527
Rubrik: Lag (2000:527) om ändring i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Omfattning: upph. 10 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2018:222
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman