Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:813) om ändring i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:813) om ändring i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut

» Läs lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:813 :
prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU32 Ändringar i aktiebolagslagen m.m., rskr. 1993/94:422

Förarbeten till lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut och ändringar i lagen

Lag (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
Departement: Finansdepartementet BE
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1574
Rubrik: Lag (1993:1574) om ändring i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
Omfattning: nya 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:813
Rubrik: Lag (1994:813) om ändring i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1612
Rubrik: Lag (1994:1612) om ändring i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1946
Rubrik: Lag (1994:1946) om ändring i lagen (1994:813) om ändring i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
Omfattning: ändr. 12 § i 1994:813
Ändring, SFS 1995:1374
Rubrik: Lag (1995:1374) om ändring i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1995‑12‑31
Ändring, SFS 1995:1586
Rubrik: Lag (1995:1586) om ändring i lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:589
Rubrik: Lag (1996:589) om upphävande av lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman