Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:812) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:812) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

» Läs jordförvärvslagen (1979:230) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:812 :
prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU32 Ändringar i aktiebolagslagen m.m., rskr. 1993/94:422

Förarbeten till jordförvärvslagen (1979:230) och ändringar i lagen

Jordförvärvslag (1979:230)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: prop. 1978/79:85 med förslag till jordförvärvslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:213
Ändring, SFS 1979:899
Rubrik: Lag (1979:899) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: prop. 1978/79:214 om ändring i förköpslagen (1967:868), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:CU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:6
Ändring, SFS 1981:786
Rubrik: Lag (1981:786) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ändring, SFS 1982:630
Rubrik: Lag (1982:630) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 2, 4, 12 §§
Ändring, SFS 1987:137
Rubrik: Lag (1987:137) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:468
Rubrik: Lag (1987:468) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: upph. 1987:137; nuvarande 1, 2, 3 §§betecknas 2, 3, 1 §§; ändr. nya 1, 3 §§, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16–18 §§, rubr. närmast före nya 3 § sätts närmast före 4 §; omtryck
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:122 om ändring i jordförvärvslagen (1979:230), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JoU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:299
Ändring, SFS 1988:726
Rubrik: Lag (1988:726) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: bet. 1987/88:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:377
Ändring, SFS 1989:34
Rubrik: Lag (1989:34) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1104
Rubrik: Lag (1990:1104) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1391
Rubrik: Lag (1990:1391) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1492
Rubrik: Lag (1990:1492) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 3, 9, 11, 14, 16–18 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:669
Rubrik: Lag (1991:669) om ändring i lagen (1990:1492) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 3, 9, 14, 16, 18 §§, övergångsbest. till 1990:1492
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:670
Rubrik: Lag (1991:670) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: upph. 6, 7 §§; ändr. 1, 2, 4, 10, 12, 15 §§; nya 3 a, 3 b, 10 a §§; omtryck
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1371
Rubrik: Lag (1992:1371) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 3, 3 b, 10, 12 §§
Ikraft: 1992‑12‑31
Ändring, SFS 1994:812
Rubrik: Lag (1994:812) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:45
Rubrik: Lag (1995:45) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1408
Rubrik: Lag (1995:1408) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:848
Rubrik: Lag (1999:848) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 3, 17 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:243
Rubrik: Lag (2000:243) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 11, 16 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2005:423
Rubrik: Lag (2005:423) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: upph. 10, 10 a, 11, 15 §§; nuvarande 3 a, 3 b §§ betecknas 4, 5 §§, nuvarande 4 § betecknas 7 §, nuvarande 5 § betecknas 6 §, nuvarande 12, 13, 14 §§ betecknas 10, 11, 12 §§, nuvarande 16 § betecknas 13 §, nuvarande 17 § betecknas 15 § nuvarande 18 § betecknas 17 §; ändr. 2, 3 §§, de nya 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 §§; nya 14, 16 §§; omtryck
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1241
Rubrik: Lag (2005:1241) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2010:266
Rubrik: Lag (2010:266) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 3, 10 §§
Ikraft: 2010‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:929
Rubrik: Lag (2010:929) om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman