Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

» Läs lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:811 :
prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU32 Ändringar i aktiebolagslagen m.m., rskr. 1993/94:422

Förarbeten till lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt och ändringar i lagen

Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Ändring, SFS 1983:441
Rubrik: Lag (1983:441) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:153 om ändrade regler om förvärv av hyresfastigheter m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:CU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:352
Ändring, SFS 1984:302
Rubrik: Lag (1984:302) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1986:1187
Rubrik: Lag (1986:1187) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:245
Rubrik: Lag (1987:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:37 om ändringar i hyres- och bostadsrättslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:BoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:249
Ändring, SFS 1987:811
Rubrik: Lag (1987:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:727
Rubrik: Lag (1988:727) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: bet. 1987/88:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:377
Ändring, SFS 1990:1394
Rubrik: Lag (1990:1394) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:616
Rubrik: Lag (1991:616) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 3, 6, 9, 12 §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1992:507
Rubrik: Lag (1992:507) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 9 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:316
Rubrik: Lag (1993:316) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:811
Rubrik: Lag (1994:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:836
Rubrik: Lag (1994:836) om ändring i lagen (1982:351) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1465
Rubrik: Lag (1995:1465) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 12 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1999:581
Rubrik: Lag (1999:581) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:245
Rubrik: Lag (2000:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning av bostadsrätt
Omfattning: ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2002:99
Rubrik: Lag (2002:99) om ändring i lagen (1982:452) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:33
Rubrik: Lag (2003:33) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑04‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/02:96
Ändring, SFS 2005:904
Rubrik: Lag (2005:904) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman