Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:810) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:810) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

» Läs lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:810 :
prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU32 Ändringar i aktiebolagslagen m.m., rskr. 1993/94:422

Förarbeten till lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. och ändringar i lagen

Lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: prop. 1975/76:33 med förslag till lag om förvärv av hyresfastighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1975/76:5, rskr 1975/76:102
Upphävd: 2010‑03‑01
Ändring, SFS 1979:307
Rubrik: Lag (1979:307) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest.; ändr. 1–7, 9, 10, 12, 25, 26 §§; ny 3 a §; omtryck
Förarbeten: prop. 1978/79:164 om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1978/79:38, rskr 1978/79:372
Ändring, SFS 1980:965
Rubrik: Lag (1980:965) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1981:787
Rubrik: Lag (1981:787) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ändring, SFS 1982:628
Rubrik: Lag (1982:628) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1983:438
Rubrik: Lag (1983:438) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7–10, 13 §§; nya 10 a, 10 b, 27 §§; omtryck
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:153 om ändrade regler om förvärv av hyresfastigheter m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:CU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:352
Ändring, SFS 1986:1173
Rubrik: Lag (1986:1173) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:244
Rubrik: Lag (1987:244) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:37 om ändringar i hyres- och bostadsrättslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:BoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:249
Ändring, SFS 1988:196
Rubrik: Lag (1988:196) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1988:725
Rubrik: Lag (1988:725) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: bet. 1987/88:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:377
Ändring, SFS 1990:1393
Rubrik: Lag (1990:1393) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:623
Rubrik: Lag (1991:623) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1992:345
Rubrik: Lag (1992:345) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:506
Rubrik: Lag (1992:506) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1370
Rubrik: Lag (1992:1370) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1992‑12‑31
Ändring, SFS 1994:810
Rubrik: Lag (1994:810) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:839
Rubrik: Lag (1994:839) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 25, 26 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1998:148
Rubrik: Lag (1998:148) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 3, 3 a, 4, 6, 9, 10, 10 a, 13, 27 §§
Ikraft: 1998‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152
Ändring, SFS 1999:939
Rubrik: Lag (1999:939) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1242
Rubrik: Lag (1999:1242) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:241
Rubrik: Lag (2000:241) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2002:96
Rubrik: Lag (2002:96) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2005:903
Rubrik: Lag (2005:903) om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2010:24
Rubrik: Lag (2010:24) om upphävande av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman