Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:809) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:809) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

» Läs lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:809 :
prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU32 Ändringar i aktiebolagslagen m.m., rskr. 1993/94:422

Förarbeten till lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och ändringar i lagen

Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:194 om ny stämpelskattelagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU49 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:362
Ändring, SFS 1985:616
Rubrik: Lag (1985:616) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:217 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU68 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:410
Ändring, SFS 1986:479
Rubrik: Lag (1986:479) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:163
Rubrik: Lag (1987:163) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1990:598
Rubrik: Lag (1990:598) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: upph. 15–20 §§, rubr. närmast före 15–18 §§; ändr. 1, 25, 27, 36 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1992:640
Rubrik: Lag (1992:640) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 34, 35, 40 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:671
Rubrik: Lag (1993:671) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:907
Rubrik: Lag (1993:907) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:809
Rubrik: Lag (1994:809) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1026
Rubrik: Lag (1994:1026) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1048
Rubrik: Lag (1994:1048) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 38, 39 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1026
Ändring, SFS 1994:1916
Rubrik: Lag (1994:1916) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:838
Rubrik: Lag (1996:838) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:528
Rubrik: Lag (1997:528) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:1610
Rubrik: Lag (1998:1610) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 4, 7, 22, 33 §§; nya 32 a, 32 b, 44 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1999:303
Rubrik: Lag (1999:303) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:203
Rubrik: Lag (2000:203) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:246
Rubrik: Lag (2000:246) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:345
Rubrik: Lag (2001:345) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 21, 25, 33, 38, 39 §§; nya 38 a, 38 b, 39 a, 39 b §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg. best.
Ändring, SFS 2001:1222
Rubrik: Lag (2001:1222) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 22, 32 a §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:537
Rubrik: Lag (2003:537) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 38 a, 39 a §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2004:86
Rubrik: Lag (2004:86) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 39 a, 39 b §§; nya 38 c, 39 c §§
Ikraft: 2005‑04‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:27 Rättigheter i luftfartyg (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:777
Rubrik: Lag (2004:777) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 21, 22, 24 §§
Ikraft: 2004‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1344
Rubrik: Lag (2004:1344) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 8, 14 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:153
Rubrik: Lag (2005:153) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 9, 26, 31, 33, 35, 39, 39 a, 39 b, 39 c §§; nya 24 a, 37 a, 37 b §§, rubr. närmast före 24 a, 37 a §§
Ikraft: 2005‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:160
Rubrik: Lag (2008:160) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 37 b, 38, 39 §§
Ikraft: 2008‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:992
Rubrik: Lag (2008:992) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 38 a, 39 a §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1232
Rubrik: Lag (2009:1232) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:774
Rubrik: Lag (2010:774) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:71
Rubrik: Lag (2011:71) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:1249
Rubrik: Lag (2011:1249) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: nya 35 a, 40 a §§, rubr. närmast före 40 a §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:710
Rubrik: Lag (2015:710) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2018:791
Rubrik: Lag (2018:791) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 37 a, 37 b §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:784
Rubrik: Lag (2019:784) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman