Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

» Läs lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:807 :
prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU32 Ändringar i aktiebolagslagen m.m., rskr. 1993/94:422

Förarbeten till lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och ändringar i lagen

Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:807
Rubrik: Lag (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1944
Rubrik: Lag (1994:1944) om ändring i lagen (1994:807) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 § i 1994:807
Ändring, SFS 1995:1585
Rubrik: Lag (1995:1585) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1502
Rubrik: Lag (1998:1502) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2004:560
Rubrik: Lag (2004:560) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:122 Arbetstagarinflytande i europabolag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:AU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:226, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:910
Rubrik: Lag (2005:910) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:479
Rubrik: Lag (2006:479) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §; nya, 1 b, 4 a §§
Ikraft: 2006‑08‑18
CELEX-nr: 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:13
Rubrik: Lag (2008:13) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: nya 1 c, 10 a §§
Ikraft: 2008‑02‑15
Ändring, SFS 2010:2053
Rubrik: Lag (2010:2053) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:428
Rubrik: Lag (2011:428) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011‑06‑06
Ändring, SFS 2018:714
Rubrik: Lag (2018:714) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:746
Rubrik: Lag (2019:746) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2020:666
Rubrik: Lag (2020:666) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman