Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:805) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:805) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

» Läs lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:805 :
prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU32 Ändringar i aktiebolagslagen m.m., rskr. 1993/94:422

Förarbeten till lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och ändringar i lagen

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1968‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1971:641
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1975:1388
Omfattning: ändr. 3, 5, 11, 22, 23, 33 §§, 15 p övergångsbest.
Förarbeten: prop. 1975:103 med förslag till ny aktiebolagslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:4, rskr 1975/76:114
Ändring, SFS 1976:87
Rubrik: Lag (1976:87) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: prop. 1975/76:79 om ändrade regler för beskattning av fåmansföretag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:28, rskr 1975/76:171
Ändring, SFS 1976:584
Rubrik: Lag (1976:584) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:1085
Rubrik: Lag (1982:1085) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1986:1297
Rubrik: Lag (1986:1297) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:624
Rubrik: Lag (1987:624) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, m.m.
Omfattning: ändr. 20, 23 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:7 om ekonomiska föreningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] mom.3, 1986/87:12, bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1990:356
Rubrik: Lag (1990:356) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1991:374
Rubrik: Lag (1991:374) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:136 om ändringar i sparbankslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU34, rskr 1990/91:273
Ändring, SFS 1992:1062
Rubrik: Lag (1992:1062) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1992‑12‑01
Ändring, SFS 1994:805
Rubrik: Lag (1994:805) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11, 23 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1223
Rubrik: Lag (1994:1223) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 9, 15, 17, 27, 30, 31, 32, 33 §§; nya 10 a, 17 a, 17 b, 18 a §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1580
Rubrik: Lag (1995:1580) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1619
Rubrik: Lag (1995:1619) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1689
Rubrik: Lag (1995:1689) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:307
Rubrik: Lag (1998:307) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:766
Rubrik: Lag (1998:766) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1085
Rubrik: Lag (1999:1085) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 15, 17 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1239
Rubrik: Lag (1999:1239) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2002:126
Rubrik: Lag (2002:126) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:680
Rubrik: Lag (2003:680) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:553
Rubrik: Lag (2005:553) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11, 20, 23 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:1124
Rubrik: Lag (2005:1124) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 a, 11, 31, 32 §§; nya 9 a, 10 b, 10 c, 10 d, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 16 a, 34, 35 36 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32003L0041 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:2
Rubrik: Lag (2008:2) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2008‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:87
Rubrik: Lag (2008:87) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 31 §; ny 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:246
Rubrik: Lag (2009:246) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 22, 31, 33 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:780
Rubrik: Lag (2009:780) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:2045
Rubrik: Lag (2010:2045) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 a, 35 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:1301
Rubrik: Lag (2011:1301) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2013:83
Rubrik: Lag (2013:83) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr 36 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:428
Rubrik: Lag (2013:428) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:837
Rubrik: Lag (2014:837) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 16 a
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2014:1016
Rubrik: Lag (2014:1016) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 35 §; ny 34 a §
Ikraft: 2014‑12‑21
Ändring, SFS 2015:708
Rubrik: Lag (2015:708) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 a, 35 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2018:709
Rubrik: Lag (2018:709) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:782
Rubrik: Lag (2018:782) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:285
Rubrik: Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 9 a, 34 §§; nya 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§
Ikraft: 2019‑06‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2019:743
Rubrik: Lag (2019:743) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:825
Rubrik: Lag (2019:825) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: upph. 10 c, 15 e §§; nuvarande 10 b, 10 d §§ betecknas 16 f, 10 l §§; ändr. 9 a, 10 a, 10 e, 10 i, 10 j §§, den nya 10 l §, 11, 15 a, 15 b, 15 c, 16 a §§, den nya 16 f §, 30, 31, 34, 35 §§; nya 4 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 m, 10 n, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 g, 16, h, 16, i, 16 j, 16 k, 16 l §§
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:1216
Rubrik: Lag (2019:1216) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 34, 35 §§
Ikraft: 2020‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:394
Rubrik: Lag (2020:394) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: nuvarande 36 § betecknas 39 §; ändr. 9 a, 10 d, 10 e, 10 h, 10 i, 10 j, 10 m, 16 g, 16 i, 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman