Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

» Läs aktiebolagslagen (1975:1385) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:802 :
prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU32 Ändringar i aktiebolagslagen m.m., rskr. 1993/94:422 CELEX-nr: 368L0151 [ pdf ] 377L0091 [ pdf ] 378L0855 [ pdf ] 389L0667 [ pdf ]

Förarbeten till aktiebolagslagen (1975:1385) och ändringar i lagen

Aktiebolagslag (1975:1385)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: prop. 1975:103 med förslag till ny aktiebolagslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:4, rskr 1975/76:114
Upphävd: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 1976:354
Rubrik: Lag (1976:354) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 9 §§
Ändring, SFS 1976:992
Rubrik: Lag (1976:992) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 5 §§, 11 kap 10 §
Ändring, SFS 1977:709
Rubrik: Lag (1977:709) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §, 4 kap 7, 17 §§, 5 kap 6 §, 6 kap 6 §, 13 kap 5 §, 14 kap 10 §, 18 kap 3 §
Ändring, SFS 1977:944
Rubrik: Lag (1977:944) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1977/78:2 om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:JuU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:21
Ändring, SFS 1977:1092
Rubrik: Lag (1977:1092) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 16 §§, 11 kap 9, 11, 13 §§, 12 kap 7–9 §§, 13 kap 7, 10 §§, 14 kap 9 §, 19 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1977/78:41 om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:112
Ändring, SFS 1978:272
Rubrik: Lag (1978:272) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 13 kap 4 §
Förarbeten: bet. 1977/78:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:317
Ändring, SFS 1980:1104
Rubrik: Lag (1980:1104) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 4 kap 1 §, 8 kap 15 §, 9 kap 12, 14 §§, 10 kap 2, 3, 13 §§, 11 kap 4, 6, 8, 9 §§, 12 kap 4 §, 13 kap 2 §, 19 kap 2 §; ny 10 kap 15 §
Förarbeten: prop. 1979/80:143 med förslag till ny lagstiftning om handelsbolag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:39
Ändring, SFS 1981:458
Rubrik: Lag (1981:458) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §, 6 kap 6 §, 8 kap 15 §, 10 kap 15 §, 13 kap 15, 18 §§, 14 kap 10–13 §§
Ändring, SFS 1981:1196
Rubrik: Lag (1981:1196) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Ändring, SFS 1982:263
Rubrik: Lag (1982:263) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 12 kap 7 §
Förarbeten: prop. 1981/82:95 om låneförbudet i aktiebolagslagen (1975:1385) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:253
Ändring, SFS 1982:727
Rubrik: Lag (1982:727) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 19 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:180 om försäkringsrörelselag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:385
Ändring, SFS 1982:733
Rubrik: Lag (1982:733) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 14 kap 3 §
Ändring, SFS 1982:739
Rubrik: Lag (1982:739) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §, 5 kap 12 §, 8 kap 5 §, 10 kap 3, 6 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1981/82:171 om revisors kompetens m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 42, rskr 1981/82:389
Ändring, SFS 1983:308
Rubrik: Lag (1983:308) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 13 kap 2 §
Ikraft: 1983‑06‑01
Ändring, SFS 1983:453
Rubrik: Lag (1983:453) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 13 kap 2, 7, 17 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:139 om likvidation av aktiebolag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:312
Ändring, SFS 1983:1094
Rubrik: Lag (1983:1094) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:50 om löntagarfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1984:194
Rubrik: Lag (1984:194) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 12 kap 7 §
Ikraft: 1984‑05‑30
Förarbeten: prop. 1983/84:84 om kooperationens kapitalförsörjning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:NU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:241
Ändring, SFS 1984:342
Rubrik: Lag (1984:342) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 14 kap 9, 11 §§
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:184 om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:344
Ändring, SFS 1984:943
Rubrik: Lag (1984:943) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:184 om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:19
Ändring, SFS 1984:945
Rubrik: Lag (1984:945) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 5, 10, 13 §§, övergångsbest. till 1982:739
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:30 om effektivare företagsrevision [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:65
Ändring, SFS 1985:58
Rubrik: Lag (1985:58) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 18 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1985:577
Rubrik: Lag (1985:577) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1985‑10‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:157 med förslag till lag om värdepappersmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:NU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:405
Ändring, SFS 1985:939
Rubrik: Lag (1985:939) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:7 om utlänningars rättsliga ställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:33
Ändring, SFS 1986:1235
Rubrik: Lag (1986:1235) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:42 om ändringar i vinstdelningsskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:7, rskr 1986/87:71
Ändring, SFS 1986:1295
Rubrik: Lag (1986:1295) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 12 kap 8 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:465
Rubrik: Lag (1987:465) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 4, 9, 14, 15 §§, 5 kap 1, 8, 9 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:76 om riktade emissioner m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:272
Ändring, SFS 1987:640
Rubrik: Lag (1987:640) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 3 kap 8, 10 §§, 9 kap 10 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:686
Rubrik: Lag (1987:686) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 13 kap 20 §, 15 kap 6 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:1246
Rubrik: Lag (1987:1246) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 8 kap 1, 2, 9, 15 §§, 12 kap 7 §, 13 kap 2 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:393
Rubrik: Lag (1988:393) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1279
Rubrik: Lag (1988:1279) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 12, 15 §§, 4 kap 3 §, 8 kap 4 §, 10 kap 2 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:831
Rubrik: Lag (1989:831) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: upph. 3 kap 9 §; ändr. 3 kap 7, 8, 10–14 §§, 4 kap 3, 12, 13, 17 §§, 5 kap 1, 10, 14 §§, 11 kap 9 §, 14 kap 11–13 §§, 17 kap 3, 7 §§, 19 kap 1 §
Ikraft: 1989‑12‑08 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:831 utom 11 kap 9 §
Ändring, SFS 1990:367
Rubrik: Lag (1990:367) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 12 kap 8 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1119
Rubrik: Lag (1990:1119) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 3 kap 16 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:153 om värdepappersfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU4, rskr 1990/91:47
Ändring, SFS 1990:1295
Rubrik: Lag (1990:1295) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 11 §, 4 kap 5, 8, 16 §§, 5 kap 12 §, 8 kap 4, 11 §§, 9 kap 14 §, 10 kap 2, 10 §§; ny 4 kap 3 a §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1321
Rubrik: Lag (1990:1321) om ändring i lagen (1990:1295) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 10 § i 1990:1295
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1349
Rubrik: Lag (1990:1349) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:985
Rubrik: Lag (1991:985) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 3 kap 10, 11 §§, 4 kap 1, 3 a, 17 §§, 5 kap 1 §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1734
Rubrik: Lag (1991:1734) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §, 13 kap 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:198 om vissa ändringar i aktiebolagslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU10, rskr 1990/91:41
Ändring, SFS 1991:1858
Rubrik: Lag (1991:1858) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FiU9, rskr 1991/92:91
Ändring, SFS 1992:546
Rubrik: Lag (1992:546) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 22 §§, 5 kap 4 §, 10 kap 3 §, 12 kap 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1238
Rubrik: Lag (1992:1238) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: upph. 17 kap; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 §, 4 kap 5 §, 5 kap 4 §, 8 kap 4, 11, 15 §§, 13 kap 4 §, 18 kap 4, 7 §§, 19 kap 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1247
Rubrik: Lag (1992:1247) om ändring i lagen (1989:831) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest. till 1989:831
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1248
Rubrik: Lag (1992:1248) om ändring i lagen (1992:546) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 5 kap 4 § i 1992:546
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1618
Rubrik: Lag (1992:1618) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 14 kap 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1637
Rubrik: Förordning (1992:1637) om ikraftträdande av lagen (1992:1618) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1618
Ändring, SFS 1993:24
Rubrik: Lag (1993:24) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 14 kap. 3 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Ändring, SFS 1993:150
Rubrik: Aktiebolagslag (1975:1385) (1993:150)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1993:1495
Rubrik: Lag (1993:1495) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 13 kap 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 13 kap 5 §, rubr. till 18 kap; nya 13 kap 4 a, 5 a, 5 b §§, 18 kap 8 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2 kap 1 §, 8 kap 4, 11, 15 §§ i 1992:1238
Ändring, SFS 1994:210
Rubrik: Lag (1994:210) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:802
Rubrik: Lag (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: nuvarande 1 kap 2 §, 7 kap 1, 2, 3, §§, 14 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 1 kap 5 §, 7 kap 2, 3, 4 §§, 14 kap 31, 32, 33, 34, 35 §§; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2, 3, 9 §§, 3 kap 1, 13 §§, 4 kap 2, 4, 12, 14, 15, 18 §§, 5 kap 2, 8, 9, 16 §§, 6 kap 1, 2, 6, 8 §§, de nya 7 kap 2, 4 §§, 8 kap 10, 14, 15 §§, 9 kap 13, 17 §§, 10 kap 15 §, 12 kap 5, 7, 8 §§, 14 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, de nya 14 kap 32, 33, 35 §§, 18 kap 3, 4,7 §§, 19 kap 1, 2 §§; nya 1 kap 2, 3, 4 §§, 2 kap 9 a, 9 b, 9 c §§, 6 kap 2 a, 9, 10 §§, 7 kap 1 §, 14 kap 9–30 §§, 17 kap 1, 2, 3 §§, 18 kap 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 14 kap 22, 30, 31 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 368L0151 [ pdf ] 377L0091 [ pdf ] 378L0855 [ pdf ] 389L0667 [ pdf ]
Ändring, SFS 1994:1395
Rubrik: Lag (1994:1395) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: nuvarande 16 kap 2 § betecknas 16 kap 5 §; ändr. 2 kap 4 §, 16 kap 1 §, 19 kap 2 §; nya 16 kap 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1396
Rubrik: Lag (1994:1396) om ändring i lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 14 kap 4, 22 §§, 17 kap 1, 2 §§ i 1994:802
Ändring, SFS 1994:1826
Rubrik: Lag (1994:1826) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 13 kap 1, 4 a, 6, 17, 19 §§; nya 11 kap 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 13 kap 6 a §, rubr. närmast före 11 kap 15 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1828
Rubrik: Lag (1994:1828) om ändring i lagen (1994:802) om ändring av aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 9 kap 17 §, 18 kap 4, 7 §§ i 1994:802
Ändring, SFS 1994:1947
Rubrik: Lag (1994:1947) om ändring i lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 14 kap 1 § i 1994:802
Ändring, SFS 1995:38
Rubrik: Lag (1995:38) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 18 kap 7 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:531
Rubrik: Lag (1995:531) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 2, 5, 10 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:796
Rubrik: Lag (1995:796) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 13 kap 20 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1555
Rubrik: Lag (1995:1555) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: upph. 11 kap; ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 16, 20, 21 §§, 8 kap 13 §, 9 kap 17 §, 10 kap 3, 10 §§, 12 kap 1, 2, 3, 4 §§, 13 kap 3, 4 a, 6 a, 9, 12 §§, 14 kap 4 §, 15 kap 1, 3 §§, 17 kap 1 §, 18 kap 4, 7 §§, 19 kap 2 §; nya 1 kap 6 §, 2 kap 12 a §, 4 kap 13 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91
Ändring, SFS 1995:1620
Rubrik: Lag (1995:1620) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:184
Rubrik: Lag (1996:184) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:256
Rubrik: Lag (1996:256) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 18 kap 8 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:771
Rubrik: Lag (1996:771) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 13 kap 20 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1144
Rubrik: Lag (1996:1144) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 4, 5 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:1555
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1997:365
Rubrik: Lag (1997:365) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §, 14 kap 16 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:519
Rubrik: Lag (1997:519) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best
Ändring, SFS 1997:850
Rubrik: Lag (1997:850) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: nya 15, 16 p övergångsbest. till 1994:802
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:22, bet. 1997/98:LU4, rskr. 1997/98:29
Ändring, SFS 1997:976
Rubrik: Lag (1997:976) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:802, 4, 5 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:1555
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:977
Rubrik: Lag (1997:977) om ändring i lagen (1997:850) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 15, 16 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:850
Ändring, SFS 1998:760
Rubrik: Lag (1998:760) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 8 §§, 4 kap 5 §, 5 kap 4 §, 6 kap 2 a §, 8, 9, 10 kap, 12 kap 5 §, 13 kap 12, 14, 15 §§, 14 kap 20, 30 §§, 15 kap, 18 kap 4, 4 a, 7 §§, 19 kap 1 §; nytt 11 kap
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257, EGTL126/84 s20
CELEX-nr: 389L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1487
Rubrik: Lag (1998:1487) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 4 kap 3, 8, 12, 13 §§, 5 kap 1, 12, 14 §§, 14 kap 33, 35 §§; ny 3 kap 10 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1501
Rubrik: Lag (1998:1501) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 14 kap 1 §, 18 kap 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:120
Rubrik: Lag (1999:120) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 9 kap 43 §, 14 kap 31 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:165
Rubrik: Lag (1999:165) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 38 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:622
Rubrik: Lag (1999:622) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 42 §, 11 kap 14, 19 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:KU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:210
Ändring, SFS 1999:1088
Rubrik: Lag (1999:1088) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: upph. 8 kap 38 §; ändr. 4 kap 20 §, 13 kap 12 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:32
Rubrik: Lag (2000:32) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 4 §, 3 kap 4 §, 9 kap 35 §, 13 kap 4 a §, 14 kap 1, 22 §§, 17 kap 1 §; ny 9 kap 35 a §
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:66
Rubrik: Lag (2000:66) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap, 9 kap 4, 28 §§, 12 kap 1 §, 13 kap 4 a §, 18 kap 7 §; nya 1 kap 7 §, 4 kap 2 a §
Ikraft: 2000‑03‑10 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:135, EGTL026/77 s1–13, EGTL347/92 s64
CELEX-nr: 377L0091 [ pdf ] 392L0101 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:200
Rubrik: Lag (2000:200) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 9 kap 6 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:844
Rubrik: Lag (2000:844) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 18 kap 1 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1088
Rubrik: Lag (2000:1088) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 8 kap 37 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2001:237
Rubrik: Lag (2001:237) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 6 §§, 14 kap 7, 8, 23 §§
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:885
Rubrik: Lag (2001:885) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 12, 14, 15, 18 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:932
Rubrik: Lag (2001:932) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: upph. 13 kap; ändr. 3 kap 4 §, 7 kap 4 §, 8 kap 3, 9, 27 §§, 9 kap 15, 31 §§, 14 kap 2, 20 §§, 18 kap 2, 4, 7, 8 §§, 19 kap 1 §; ny 13 kap
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2001:1224
Rubrik: Lag (2001:1224) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 31 §; ny 10 kap 33 a §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:388
Rubrik: Lag (2002:388) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 31 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1026
Rubrik: Lag (2002:1026) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 8, 42 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:685
Rubrik: Lag (2003:685) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 22, 33 a §, 12 kap 8 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:775
Rubrik: Lag (2003:775) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 14 kap 4 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003:04:LU2, rskr. 2003/04:26
Ändring, SFS 2004:52
Rubrik: Lag (2004:52) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 3 kap 16 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:302
Rubrik: Lag (2004:302) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 18 kap 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:577
Rubrik: Lag (2004:577) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 8 kap 9 §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:112 Europabolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2004:974
Rubrik: Lag (2004:974) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 27, 28, 32, 34 §§; nya 10 kap 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1183
Rubrik: Lag (2004:1183) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 10 kap 39 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2005:552
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman