Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:799) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:799) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

» Läs förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:799 :
prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.13), bet. 1993/94:NU17 Energipolitik, rskr. 1993/94:356

Ändringar i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.

Förordning (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:88 om energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU40, rskr 1990/91:373
Upphävd: 1998‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1515
Rubrik: Förordning (1992:1515) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:833
Rubrik: Förordning (1993:833) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6 §§; ny 9 a §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:179 om åtgärder mot klimatpåverkan m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 3 och 4), bet. 1992/93:NU28, rskr. 1992/93:362
Ändring, SFS 1994:799
Rubrik: Förordning (1994:799) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2031
Rubrik: Förordning (1994:2031) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; ny 9 b §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:948
Rubrik: Förordning (1995:948) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:949
Rubrik: Förordning (1995:949) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:799
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1674
Rubrik: Förordning (1995:1674) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 1996‑02‑01
Ändring, SFS 1996:89
Rubrik: Förordning (1996:89) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 8, 10, 15 §§
Ikraft: 1996‑03‑15
Ändring, SFS 1996:540
Rubrik: Förordning (1996:540) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:55
Rubrik: Förordning (1997:55) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; nya 9 c, 9 d §§
Ikraft: 1997‑03‑01
Ändring, SFS 1997:111
Rubrik: Förordning (1997:111) om ändring i förordningen (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑05‑01
Ändring, SFS 1998:22
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman