Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:792) om upphävande av lagen (1978:277) med bemyndigande att meddela föreskrifter i fråga om anordning för förbrukningsmätning av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:792) om upphävande av lagen (1978:277) med bemyndigande att meddela föreskrifter i fråga om anordning för förbrukningsmätning av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi, m.m.

Förarbeten till SFS 1994:792 :
prop. 1993/94:212 Vissa lagstiftningsfrågor på energiområdet (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU26 Vissa lagstiftningsfrågor på energiområdet, rskr. 1993/94:371

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman