Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:788) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:788) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

» Läs lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:788 :
prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen och ändringar i lagen

Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
Departement: Finansdepartementet S1
Ändring, SFS 1979:144
Rubrik: Lag (1979:144) om ändring lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Förarbeten: prop. 1978/79:44 med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:188
Ändring, SFS 1990:1432
Rubrik: Lag (1990:1432) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: upph. anvisn. till 1, 3 §§; ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:694
Rubrik: Lag (1992:694) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:86 om ändring i reglerna för lagervärdering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU30, rskr 1991/92:324
Ändring, SFS 1994:788
Rubrik: Lag (1994:788) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1992:694
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1615
Rubrik: Lag (1995:1615) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1084
Rubrik: Lag (1999:1084) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1234
Rubrik: Lag (1999:1234) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2003:1104
Rubrik: Lag (2003:1104) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2003/04:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:83
Ändring, SFS 2011:1297
Rubrik: Lag (2011:1297) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. författtningsrubr., 3 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman