Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:786) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:786) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel

» Läs lagen (1993:1537) om expansionsmedel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:786 :
bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1993:1537) om expansionsmedel och ändringar i lagen

Lag (1993:1537) om expansionsmedel
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:786
Rubrik: Lag (1994:786) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Ändring, SFS 1994:1886
Rubrik: Lag (1994:1886) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1401
Rubrik: Lag (1996:1401) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel
Omfattning: ändr. 7, 8, 10 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:542
Rubrik: Lag (1997:542) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:335
Rubrik: Lag (1998:335) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265
Ändring, SFS 1998:645
Rubrik: Lag (1998:645) om ändring i lagen (1993:1537) om expansionsmedel
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1997/98:SkU30, rskr. 1997/98:314
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman