Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:784) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:784) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning

» Läs lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:784 :
prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning och ändringar i lagen

Lag (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:500
Rubrik: Lag (1994:500) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:784
Rubrik: Lag (1994:784) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 3, 5, 7 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1682
Rubrik: Lag (1994:1682) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1885
Rubrik: Lag (1994:1885)om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1400
Rubrik: Lag (1996:1400) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 3, 10, 12, 17 §§; ny 14 a §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:440
Rubrik: Lag (1997:440) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:541
Rubrik: Lag (1997:541) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:853
Rubrik: Lag (1997:853) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 9, 18 §§
Ikraft: 1997‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:948
Rubrik: Lag (1997:948) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:334
Rubrik: Lag (1998:334) om ändring i lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman