Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:781) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:781) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

» Läs lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:781 :
prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt och ändringar i lagen

Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1116
Rubrik: Lag (1986:1116) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1989:348
Rubrik: Lag (1989:348) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 11 §, 11, 13–16 §§
Ikraft: 1989‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ändring, SFS 1990:1443
Rubrik: Lag (1990:1443) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. 13–16 §§, rubr. närmast före 11 §; nuvarande 17, 18 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 17 § sätts närmast före nya 13 §; ändr. 1–4, 6, 7, 11, 12, nya 14 §§, rubr. närmast före 1 §; ny rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:589
Rubrik: Lag (1991:589) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:943
Rubrik: Lag (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. rubr. närmast före 13 §; nuvarande 12, 13, 14 §§ skall betecknas 14, 12, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 7, nya 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts före nya 14 §; nya 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1561
Rubrik: Lag (1993:1561) om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 § i 1993:943
Ändring, SFS 1994:781
Rubrik: Lag (1994:781) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1873
Rubrik: Lag (1994:1873) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1341
Rubrik: Lag (1995:1341) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:739
Rubrik: Lag (1996:739) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3, 5, 14 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:530
Rubrik: Lag (1997:530) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:260
Rubrik: Lag (1998:260) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1255
Rubrik: Lag (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk valuta
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1343
Rubrik: Lag (2000:1343) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1349
Rubrik: Lag (2000:1349) om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§ i 1999:1255
Ändring, SFS 2003:229
Rubrik: Lag (2003:229) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1088
Rubrik: Lag (2003:1088) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 11, 13 §§; nya 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:983
Rubrik: Lag (2004:983) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:892
Rubrik: Lag (2005:892) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utändsk skatt
Omfattning: ändr. 3, 5, 14, 17 §§; nya 2 b, 14 a, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1073
Rubrik: Lag (2020:1073) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1165
Rubrik: Lag (2020:1165) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman