Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:779) om ändring i uppbördslagen (1953:272)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:779) om ändring i uppbördslagen (1953:272)

» Läs uppbördslagen (1953:272) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:779 :
prop. 1993/94:152 Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till uppbördslagen (1953:272) och ändringar i lagen

Uppbördslag (1953:272)
Departement: Finansdepartementet S5
Upphävd: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1954:340
Omfattning: upph. 29, 30, 34 §§; ändr. 1 §, 2 § 2 mom, 3 § 1, 2 mom, 4 § 1, 3 mom, 10, 13 §§, 17 § 1 mom, 18, 22, 25, 26 §§, 27 § 1, 3 mom, 31, 33, 35 §§, 48 § 1, 2 mom, 49 § 1 mom, 60 § 3 mom, 68 § 2, 4 mom, 70 § 1 mom, 72, 84 §§, 3 p anvisn. till 39 §; nya 2 § 3, 4 mom
Ändring, SFS 1955:125
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1956:99
Omfattning: ändr. 77 §
Ändring, SFS 1956:115
Omfattning: ändr. 56 § 3 mom, 58 § 1 mom
Ändring, SFS 1956:332
Omfattning: ändr. 27 § 3 mom, 69 § 1 mom
Ändring, SFS 1957:70
Omfattning: ändr. 49 § 1 mom, 68 § 4 mom, 72, 73 §§
Ändring, SFS 1957:667
Omfattning: ändr. 27 § 3 mom, 69 § 1 mom
Ändring, SFS 1958:300
Omfattning: upph. 55 §; ändr. 27 § 1 mom, 39 § 1, 2 mom, 40 §, 53 § 1 mom, 56 § 1, 3 mom, 58 § 1 mom, 72, 77 §§; nytt 68 § 5 mom
Ändring, SFS 1959:174
Omfattning: ändr. 3 § 3 mom, 39 § 1 mom. 1 §, 2 § 3 mom, 3 § 1 mom, 4 § 1 mom, 25 §, 27 § 1, 3 mom
Ändring, SFS 1960:155
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 69 § 1 mom
Ändring, SFS 1960:175
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom, 5, 15 §§
Ändring, SFS 1961:314
Omfattning: ändr. 68 § 2 mom, 70 § 2 mom, 86 §
Ändring, SFS 1961:627
Omfattning: upph. 6 p anvisn. till 39 §; ändr. 4 § 1, 3 mom, 5, 8, 15 §§
Ändring, SFS 1962:20
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1961:627
Ändring, SFS 1962:194
Omfattning: ändr. 49 § 1 mom
Ändring, SFS 1962:595
Omfattning: ändr. 4 § 1, 2 mom, 5, 15 §§
Ändring, SFS 1962:666
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 3 mom, 4 § 3 mom, 10, 25 §§, 27 § 1 mom, 39 § 1 mom, anvisn. till 40 §
Ändring, SFS 1963:260
Omfattning: ändr. 60 § 3 mom
Ändring, SFS 1963:300
Omfattning: ändr. 10 §
Ändring, SFS 1964:78
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1964:354
Omfattning: ändr. 4 § 1, 3, 4 mom, 8, 11, 18, 23, 33 §§, 43 § 1 mom, 72, 73 §§, rubr. närmast före 72 §, 3 p anvisn. till 3 §, 5 p anvisn. till 39 §, anvisn. till 85 §
Ändring, SFS 1964:672
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom, 80 § 2 mom, 82 §
Ändring, SFS 1965:80
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:152
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom
Ändring, SFS 1965:851
Omfattning: ändr. 62 §
Ändring, SFS 1966:243
Omfattning: upph. 64 §; ändr. 2 § 2 mom, 44 §, 53 § 1 mom, 56 § 3 mom, 57, 59, 63 §§, 68 § 1 mom, 73, 74, 83 §§, rubr. närmast före 74 §
Ändring, SFS 1966:276
Omfattning: nytt 68 § 6 mom
Ändring, SFS 1966:429
Omfattning: ändr. anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1967:625
Omfattning: upph. 32 §; ändr. 2 § 2 mom, 3 § 2 mom, 4 § 1 mom, 6, 7, 10, 12, 22, 23, 26 §§, 27 § 3 mom, 28, 31, 33, 35–38 §§, 39 § 1 mom, 40 §, 41 § 1 mom, 44 §, 45 § 1 mom, 48 § 1, 2 mom, 49, 50 §§, 53 § 1, 3 mom, 54 §, 56 § 1, 4 mom, 57 §, 58 § 1 mom, 68 § 1, 2, 5 mom, 69 §, 70 § 2 mom, 71, 75, 83, 84 §§, 85 § 1 mom, 86–88 §§, 5 p anvisn. till 39 §, 40, 41 §§, 1 p anvisn. till 45 §, anvisn. till 49 §; nya 72 a, 77 a §§, 45 § 3 mom, 69 § 3 mom; omtryck
Ändring, SFS 1967:939
Omfattning: nytt 48 § 4 mom
Ändring, SFS 1968:422
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 1 mom, 27 § 3 mom
Ändring, SFS 1968:722
Omfattning: ändr. 3 § 2, 3 mom, 7, 13 §§, 27 § 2 mom, 39 § 1, 3 mom
Ändring, SFS 1969:238
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 3 mom, 27 § 1 mom, 41 § 2 mom, 43 § 1 mom, 45 § 3 mom, 46 § 3 mom, 49 § 1 mom, 50 §, 58 § 2 mom, 59 §, 60 § 4 mom, 62, 65–67 §§, 68 § 4, 6 mom, 69 § 2 mom, 70 § 1 mom, 75, 77, 77 a, 83 §§
Ändring, SFS 1970:10
Omfattning: ändr. 27 § 3 mom, 69 § 1 mom
Ändring, SFS 1970:167
Omfattning: ändr. 2 § 2, 4 mom, 4 § 1, 2, 4 mom, 15, 25 §§, 27 § 1 mom, 40 § 1 mom, 45 § 1 mom, 46 § 2 mom, 49 § 1 mom, 70 § 2 mom, anvisn. till 45 § 3 p
Ändring, SFS 1970:173
Omfattning: ändr. 49 § 2 mom
Ändring, SFS 1970:634
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom
Ändring, SFS 1970:856
Omfattning: nytt 71 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1970:136 med förslag till ackordslag m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU65, rskr 449
Ändring, SFS 1970:918
Omfattning: ändr. 4 § 1, 3, 4 mom, 7, 8, 11, 18, 23, 33 §§, 43 § 1 mom, 53 § 3 mom, 58 § 2 mom, 68 § 2 mom, 70 § 2 mom, 72, 73, 86 §§, anvisn. till 39 § 5 p, anvisn. till 85 §; upph. anvisn. till 3 § 3 p
Ändring, SFS 1971:75
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 3, 4 mom, 13 §, 27 § 3 mom, 53 § 1 mom, 56 § 2–4 mom, 58 § 1 mom, 69 § 1 mom, 79–82 §§; nya 49 § 5 mom, 55 §
Förarbeten: prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 72
Ändring, SFS 1971:414
Omfattning: ändr. 72 a, 83 §§, 85 § 1 mom, 86 §
Ändring, SFS 1971:504
Omfattning: ändr. 60 § 3 mom
Ändring, SFS 1972:75
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 2–4 mom, 3 § 1, 2 mom, 4 § 3, 4 mom, 5 §, 17 § 1 mom, 22, 25 §§, 27 § 1 mom, 31 §, 61 § 1 mom, 68 § 4 mom, 71 § 1, 2 mom, 73, 77 a §§, 3 p anvisn. till 39 §, 3 p anvisn. till 49 §; ny 34 §; omtryck
Ändring, SFS 1973:69
Omfattning: ändr. 69 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:436
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom, 27 § 1 mom, 39 § 3 mom
Ändring, SFS 1973:1111
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 4 mom, 3 § 1 mom, 4 § 1 mom, 12, 25 §§
Förarbeten: prop. 1973:144, bet. 1973:SfU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:339
Ändring, SFS 1973:1119
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 4 mom, 3 § 3 mom, 10 §, 27 § 1, 3 mom, 31 §
Ändring, SFS 1973:1135
Omfattning: ändr. 60 § 3 mom
Ändring, SFS 1974:771
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §, 2 § 1, 2, 4 mom, 3 § 2, 3 mom, 4 § 1, 3 mom, 8, 13, 22, 25 §§, 27 § 1–3 mom, 33 §, 39 § 3 mom, 41 § 1 mom, 49 § 4 mom, 52 §, 53 § 3 mom, 55, 57 §§, 58 § 1 mom, 59 §, 60 § 4 mom, 62, 63, 65–67 §§, 68 § 1, 6 mom, 69 § 3 mom, 70 § 2 mom, 72, 72 a, 73, 74, 82 §§, 85 § 1 mom, 87–89 §§, 1 p anvisn. till 39 §, anvisn. till 40 §; ny 2 § 5 mom
Förarbeten: prop. 1974:132 med förslag om sänkning av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:54, rskr 1974:329
Ändring, SFS 1974:853
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom, 27 § 3 mom, 28, 31 §§, 49 § 1, 2, 4 mom, 59, 66, 67 §§, 68 § 1, 2 mom, 69 §, 70 § 2 mom, 75 §, 85 § 2 mom, 1 p anvisn. till 3 §, anvisn. till 85 §; nya 32, 64 §§, anvisn. till 69 §
Ändring, SFS 1975:697
Omfattning: ändr. 82 §
Ändring, SFS 1975:920
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1135
Ändring, SFS 1975:950
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 4 mom, 27 § 1 mom
Ändring, SFS 1975:1029
Omfattning: ändr. 78 §
Förarbeten: prop. 1975/76:11 med förslag till bevissäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:12, rskr 1975/76:28
Ändring, SFS 1975:1179
Omfattning: ändr. 49 § 1, 2 mom, 68 § 4 mom, 69 § 2 mom, anvisn. till 85 §
Förarbeten: prop. 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1976:72
Rubrik: Lag (1976:72) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 54 §; ny 77 b §
Förarbeten: prop. 1975/76:77 om avveckling av s.k. faktisk sambeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:89
Rubrik: Lag (1976:89) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 41 § 2 mom, anvisn. till 41 §
Förarbeten: prop. 1975/76:91 om ändrade regler för beräkning av existensminimum [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:32, rskr 1975/76:186
Ändring, SFS 1976:347
Rubrik: Lag (1976:347) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 48 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:180 om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:63, rskr 1975/76:389
Ändring, SFS 1976:1085
Rubrik: Lag (1976:1085) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 3 § 3 mom, 10 §, 49 § 1 mom, 1 p anvisn. till 49 §
Förarbeten: prop. 1976/77:45 om sänkning av sjömansskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1977:119
Rubrik: Lag (1977:119) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 54 §
Förarbeten: prop. 1976/77:92 om ändrade regler för skattetillägg enligt taxeringslagen (1956:623), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:38, rskr 1976/77:204
Ändring, SFS 1977:281
Rubrik: Lag (1977:281) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 4 mom, 3 § 1, 3 mom, 10 §, 27 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:1075
Rubrik: Lag (1977:1075) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 5 mom, 4 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:49 om inflationsskydd för inkomstskatteskalan, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1978:201
Rubrik: Lag (1978:201) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 3, 4 mom, 13 §, 27 § 3 mom, 32 §, 49 § 5 mom, 68 § 4 mom, 87 §
Förarbeten: prop. 1977/78:136 om ändrade regler för skattetillägg m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:50, rskr 1977/78:263
Ändring, SFS 1978:204
Rubrik: Lag (1978:204) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: nytt 39 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:163 om ändring i uppbördslagen (1953:272) [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:52, rskr 1977/78:247
Ändring, SFS 1978:318
Rubrik: Lag (1978:318) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 78 § 1 mom, 83 §, 85 § 1 mom, 86 §
Förarbeten: prop. 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:55, rskr 1977/78:362
Ändring, SFS 1978:355
Rubrik: Lag (1978:355) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 73 §
Förarbeten: prop. 1977/78:184 om utredning i utländskt skatteärende, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:58, rskr 1977/78:357
Ändring, SFS 1978:426
Rubrik: Lag (1978:426) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:165 om värdesäkert lönsparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FiU 1977/78:37, rskr 1977/78:346
Ändring, SFS 1978:896
Rubrik: Lag (1978:896) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 58 § 1 mom
Ändring, SFS 1978:915
Rubrik: Lag (1978:915) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 5 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:50 om inriktningen av den ekonomiska politiken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, 56, bet. 1978/79:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:107
Ändring, SFS 1978:927
Rubrik: Lag (1978:927) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 12 §
Ändring, SFS 1978:972
Rubrik: Lag (1978:972) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 49 § 2 mom
Ändring, SFS 1979:88
Rubrik: Lag (1979:88) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 4 mom, 3 § 1 mom, 27 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:69 om delpension för egenföretagare m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:133
Ändring, SFS 1979:174
Rubrik: Lag (1979:174) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 73, 83 §§, 85 § 1 mom
Ändring, SFS 1979:196
Rubrik: Lag (1979:196) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 68 § 5 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:40 med förslag till lag om bötesverkställighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:159
Ändring, SFS 1979:361
Rubrik: Lag (1979:361) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 1 mom, 27 § 1 mom
Ändring, SFS 1979:489
Rubrik: Lag (1979:489) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 23 §, 4 p anvisn. till 45 §; ändr. rubr. närmast före 22 §, 2 § 2 mom, 10, 13 §§, 17 § 1 mom, 24 § 2 mom, 26 §, 27 § 1 mom, 28, 31, 33–38 §§, 39 § 1 mom, 40, 42 §§, 43 § 1, 2 mom, 45 § 1, 2 mom, 46, 47 §§, 48 § 1, 2 mom, 49 § 3 mom, 50–57 §§, 58 § 1 mom, 59 §, 68 § 4 mom, 69 § 2 mom, 75, 77, 78, 83, 84, 86 §§, 4 p anvisn. till 39 §, anvisn. till 40, 46 §§; nytt 49 § 2 a mom, ny 75 a §
Ändring, SFS 1979:999
Rubrik: Lag (1979:999) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 49 § 1, 3, 5 mom, 1, 2 p anvisn. till 49 §
Ändring, SFS 1979:1159
Rubrik: Lag (1979:1159) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 1, 4, 5 mom, 4 §
Förarbeten: prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:173
Rubrik: Lag (1980:173) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 82 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:316
Rubrik: Lag (1980:316) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 27 § 1 mom, 49 § 1 mom
Ändring, SFS 1980:868
Rubrik: Lag (1980:868) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 49 § 2, 4 mom
Förarbeten: prop. 1980/81:17 med förslag till lag mot skatteflykt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:27
Ändring, SFS 1980:1049
Rubrik: Lag (1980:1049) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1980/81:39 om stimulans av aktiesparandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:97
Ändring, SFS 1980:1088
Rubrik: Lag (1980:1088) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 73 §
Ändring, SFS 1981:41
Rubrik: Lag (1981:41) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 1 mom, 27 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:254
Rubrik: Lag (1981:254) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 27 § 3 mom, 85 § 2 mom; nytt 27 § 4 mom
Ändring, SFS 1981:839
Rubrik: Lag (1981:839) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 45 § 3 mom, 59–66 §§, 68 § 6 mom, 74, 76, 87 §§
Ändring, SFS 1981:1002
Rubrik: Lag (1981:1002) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 2 § 5 mom; ändr. 2 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 4, bet. 1981/82:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:14
Ändring, SFS 1981:1156
Rubrik: Lag (1981:1156) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 1 mom, 22, 25 §§, 27 § 1 mom, 49 § 1 mom, 85 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1981:1160
Rubrik: Lag (1981:1160) om upphävande av lagen (1981:41) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 1981:41
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1981:1204
Rubrik: Lag (1981:1204) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 10 §
Ändring, SFS 1981:1317
Rubrik: Lag (1981:1317) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 39 §; ny 44 a §
Ändring, SFS 1982:189
Rubrik: Lag (1982:189) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 71, 76, 77, 77 a §§, rubr. närmast före 70 §
Ändring, SFS 1982:422
Rubrik: Lag (1982:422) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 4 § 3 mom, 25 §, 27 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1981/82:197 om reformerad inkomstbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:391
Ändring, SFS 1982:1007
Rubrik: Lag (1982:1007) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 39 § 1 mom
Ändring, SFS 1982:1196
Rubrik: Lag (1982:1196) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 2 mom, 3 § 1 mom, 27 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1982/83:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 16, rskr 1982/83:128
Ändring, SFS 1982:1209
Rubrik: Lag (1982:1209) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 13 §, 58 § 1 mom
Ändring, SFS 1983:77
Rubrik: Lag (1983:77) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom, 81 §
Ikraft: 1983‑03‑08 överg.best.
Ändring, SFS 1983:851
Rubrik: Lag (1983:851) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 39 § 1 mom
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1983:977
Rubrik: Lag (1983:977) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. anvisn. till 69 §; ändr. 32, 44 a §§, 69 § 1, 2 mom, rubr. närmast före 68 §; nya 69 a §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:58 om ändringar i taxeringsförfarandet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:100
Ändring, SFS 1983:1090
Rubrik: Lag (1983:1090) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 1 mom, 27 § 1 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:50 om löntagarfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1984:348
Rubrik: Lag (1984:348) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 4 § 1, 2 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:361
Rubrik: Lag (1984:361) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 22 §, 27 § 1 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:506
Rubrik: Lag (1984:506) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 24 § 1 mom
Ikraft: 1984‑07‑12
Förarbeten: prop. 1983/84:133 om kommunalekonomiska frågor inför år 1985 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:422
Ändring, SFS 1984:669
Rubrik: Lag (1984:669) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 2, 3 mom, 26, 31 §§, 39 § 1 mom, 42 §, 53 § 1 mom, 54 § 1 mom, 55 § 1 mom, 57, 72, 74 §§; nya 29, 30 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:866
Rubrik: Lag (1984:866) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 85 § 1 mom
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:1056
Rubrik: Lag (1984:1056) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 1 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:18 om statlig fastighetsskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:90
Ändring, SFS 1984:1083
Rubrik: Lag (1984:1083) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1984:1084
Rubrik: Lag (1984:1084) om ändring i lagen (1984:361) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1985:107
Rubrik: Lag (1985:107) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 81 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:47 om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1985:149
Rubrik: Lag (1985:149) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 68 § 5 mom, 75 a §
Ikraft: 1985‑09‑01
Ändring, SFS 1985:248
Rubrik: Lag (1985:248) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom
Ikraft: 1985‑06‑04 överg.best.
Ändring, SFS 1985:404
Rubrik: Lag (1985:404) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 27 § 3, 4 mom, 48 § 4 mom, 52 §, 68 § 6 mom, anvisn. till 41 §, p 5 anvisn. till 45 §; ny 75 b §
Ikraft: 1985‑06‑27 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:192 om ändringar i uppbördslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU61 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:352
Ändring, SFS 1985:407
Rubrik: Lag (1985:407) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom, 4 § 1 mom, 32 §, 69 § 1 mom; ny 12 §
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:180 om förenklad självdeklaration [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1986:474
Rubrik: Lag (1986:474) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 28, 31 §§, 39 § 1 mom, 42 §, 43 § 1 mom, 54 § 1 mom, 69 § 2 mom, p 4 anvisn. till 39 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best
Ändring, SFS 1986:514
Rubrik: Lag (1986:514) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:130 om inkomstskatten för åren 1987 och 1988 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:40, rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:1200
Rubrik: Lag (1986:1200) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:46 om beskattning av förmån av fri bil [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:9, rskr 1986/87:73
Ändring, SFS 1986:1288
Rubrik: Lag (1986:1288) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 3 § 2 mom, 18, 22, 25 §§, 27 § 4 mom, 39 § 4 mom, 40 § 1, 3 mom, 44 §, 45 § 1 mom, 49 § 1, 2 mom, 52 §, 53 § 1, 2 mom, 54 § 1–3 mom, 55 § 1, 2 mom, 57 §, 58 § 2 mom, 61 § 1 mom, 62, 67 §§, 68 § 1–4 mom, 69 a §, 70 § 2 mom, 72, 74, 75, 75 a, 75 b §§, 78 § 1, 2 mom, 83 §, 85 § 1, 2 mom. 86 § 1 mom, 87, 88 §§, 1 p anvisn. till 45 §, 1 p anvisn. till 49 §; nya 86 a §, anvisn. till 75 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:562
Rubrik: Lag (1987:562) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 52 §, 54 § 1 mom
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.9), bet. 1986/87:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1986/87:29, rskr 1986/87:343
Ändring, SFS 1987:571
Rubrik: Lag (1987:571) om ändring i lagen (1987:562) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 54 § 1 mom, ikrafttr.best. till 1987:562
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1305
Rubrik: Lag (1987:1305) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1988:389
Rubrik: Lag (1988:389) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 74 §, rubr. närmast före 74 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1525
Rubrik: Lag (1988:1525) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 14 §; 13 § delas in i 1, 2 mom; ändr. 27 § 3, 4 mom, 69 § 1 mom, 85 § 2 mom
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:349
Rubrik: Lag (1989:349) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 1 mom
Ikraft: 1989‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ändring, SFS 1989:1025
Rubrik: Lag (1989:1025) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:317
Rubrik: Lag (1990:317) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 61 § 1, 2 mom; ändr. 66 §
Ikraft: 1990‑06‑29
Ändring, SFS 1990:329
Rubrik: Lag (1990:329) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 3 § 3 mom, 39 § 3 mom, 72 a, 74 §§, anvisn. till 49 §, rubr. närmast före 74 §; ändr. 1 §, 2 § 1, 2, 4 mom, 3 § 2 mom, 4 § 1 mom, 8, 10 §§, 13 § 1 mom, 18–22 §§, 27 § 1, 3, 4 mom, 30–32 §§, 34, 35, 37, 38 §§, 39 § 1, 4 mom, 40 § 1–3 mom, 41 § 1–3 mom, 44, 44 a §§, 45 § 1–3 mom, 46 § 1, 3, 4 mom, 48 § 1, 2, 4 mom, 49 § 1, 2, 3–5 mom, 50, 52, 53 §§, 54 § 1–3 mom, 55, 57 §§, 58 § 1, 2 mom, 62, 67 §§, 68 § 1–4 mom, 69, 69 a §§, 70 § 2 mom, 71, 72, 73, 75, 75 a, 75 b, 78, 83, 84 §§, 85 § 1, 2 mom, 86 § 1 mom, 86 a §, 88 §, rubr. närmast före 84 §, 2 p anvisn. till 3 §, 2, 4 p anvisn. till 39 §, anvisn. till 40, 41 §§, 1, 2 p anvisn. till 45 §; nya 32 a, 61, 86 b §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:579
Rubrik: Lag (1990:579) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 1, 2 mom, 13 § 1 mom, 27 § 2, 3 mom, 68 § 1, 2, 4, 6 mom, 69 § 1, 2 mom, 70 § 2 mom, 84 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1990:653
Rubrik: Lag (1990:653) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 4 § 2 mom, anvisn. till 41 §; ändr. 2 § 4 mom, 4 § 1 mom, 10 §, 41 § 2 mom; nytt 48 § 5 mom
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1137
Rubrik: Lag (1990:1137) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 88 §; ändr. 1 §, 3 § 2 mom, 4 § 1, 4 mom, 5–8, 10 §§, 13 § 1, 2 mom, 15 §, 17 § 1 mom, 24 § 1 mom, 33 §, 39 § 2 mom, 40 § 1 mom, 45 § 1 mom, 46 § 2 mom, 48 § 4 mom, 52 §, 53 § 1 mom, 54 § 1 p anvisn. till 3 §, 1 p anvisn. till 39 §, anvisn. till 45 §; nya 14, 87 a §§, 39 § 3 mom, rubr. närmast före 87 a §
Ikraft: 1990‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1317
Rubrik: Lag (1990:1317) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 70, 71 §§, rubr. närmast före 58, 70 §§; nuvarande 85 § 1, 2 mom, 86, 86 a-89 §§ betecknas 96, 27 a, 99, 101–106 §§; anvisn. till 85 § skall vara anvisn. till 27 a §, rubr. närmast före 87 a § sätts närmast före 104 §; ändr. 49 § 4 mom, 58 § 1 mom, 65 §, 68 § 2, 4 mom, 77, 77 b, 84 §§, de nya 96, 103, 104 §§, rubr. närmast före 84 §; nya 57 a, 85–95, 97, 98, 100 §§, rubr. närmast före 57 a, 86, 89, 91, 95, 96 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1425
Rubrik: Lag (1990:1425) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 4 mom, 3 § 1 mom, 10, 14 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:97
Rubrik: Uppbördslag (1953:272) (1991:97)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1991:503
Rubrik: Lag (1991:503) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 78 § 1 mom
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:587
Rubrik: Lag (1991:587) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 27 § 2 mom, 68 § 5 mom
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:593
Rubrik: Lag (1991:593) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 27 § 2 mom, 68 § 5 mom
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:697
Rubrik: Lag (1991:697) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 1, 2 mom, 18 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1835
Rubrik: Lag (1991:1835) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom, 7 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1869
Rubrik: Lag (1991:1869) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1908
Rubrik: Lag (1991:1908) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 5, 10, 11, 22 §§, 27 § 3 mom, 27 a §, 43 § 1 mom, 44 §, 46 § 1 mom, 49 § 4 mom, 50, 52 §§, 53 § 1 mom, 54 § 1 mom, 68 § 2, 3 mom, 69 § 1 mom, 75, 77, 77 b, 86, 93, 98 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:100
Rubrik: Lag (1992:100) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 27 § 2 mom, 44 a §, 68 § 4 mom, 69 § 2 mom, 69 a §, 99 § 2 mom
Ikraft: 1992‑04‑01
Ändring, SFS 1992:489
Rubrik: Lag (1992:489) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:624
Rubrik: Lag (1992:624) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 54 § 3 mom; ändr. 2 § 2 mom, 22 §, 27 § 3, 4 mom, 27 a, 32 §§, 49 § 4 mom, 51 §, 53 § 2 mom, 58 § 1, 2 mom, 59, 64, 66, 67 §§, 68 § 4 mom, 69, 75 a, 76, 77 a, 77 b §; nya 58 § 3, 4, 5, 6 mom, 78 a §
Ikraft: 1992‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:680
Rubrik: Lag (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 24 § 2 mom, 104 §, anvisn. till 3 §; nuvarande 14 §, 24 § 1 mom betecknas 13 § 3 mom, 24 §; ändr. 1 §, 2 § 1, 2, 4 mom, 3 § 1, 2 mom, 4 § 4 mom, 5, 6, 7, 10, 11 §§, 13 § 1, 2 mom, det nya 3 mom, 15, 17, 20, 22 §§, den nya 24 §, 25, 26 §§, 27 § 2, 3 mom, 33, 34, 35, 36 §§, 39 § 1, 2, 3 mom, 40, 41, 43 §§, 45 § 1, 2 mom, 46 § 2, 3, 4 mom, 48 § 1, 2 mom, 52 §, 54 § 1 mom, 55 § 1 mom, 56, 65, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 102 §§, anvisn. till 39, 40, 45, 46 §§, rubr. närmast före 13, 22 §§; nya 3 § 3, 4 mom, 4 § 2 mom, 7 a, 14, 27 b, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 36 a, 38 a, 38 b, 39 § 1 a mom, 40 a, 52 a, 75 c, 75 d, 75 e, 79 a §§, rubr. närmast före 3, 14, 15, 33, 38 a §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU29, rskr 1991/92:292
Ändring, SFS 1992:839
Rubrik: Lag (1992:839) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 12 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1176
Rubrik: Lag (1992:1176) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 75 a §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1177
Rubrik: Lag (1992:1177) om ändring i lagen (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom, 11 §, 13 § 1 mom, 14 §, 39 § 3 mom, 43 § 1 mom, 45 § 1 mom, 75 c §, 78 § 2 mom i 1992:680, 1, 2 p ikrafttr.best. till 1992:680
Ändring, SFS 1992:1487
Rubrik: Lag (1992:1487) om ändring dels i lagen (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953:272), dels lagen (1992:1177) om ändring i lagen (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 § i 1992:680, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1177
Ändring, SFS 1992:1599
Rubrik: Lag (1992:1599) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1661
Rubrik: Lag (1992:1661) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom, 27 § 3, 4 mom, 27 a, 31, 33, 35 §§, 40 § 2 mom, 45 § 2 mom, 68 § 6 mom, 69 § 1 mom, 3 p anvisn. till 45 §; ny 32 b §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1665
Rubrik: Lag (1992:1665) om ändring i lagen (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 39 § 1 mom i 1992:680
Ändring, SFS 1992:1708
Rubrik: Lag (1992:1708) om ändring i lagen (1992:680) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom i 1992:680
Förarbeten: prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1992:1749
Rubrik: Lag (1992:1749) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 12 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:136 om allmän sjukförsäkringsavgift [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:770
Rubrik: Lag (1993:770) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 52, 57 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:894
Rubrik: Lag (1993:894) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 57 a, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67 §§; ändr. 49 § 1, 2 mom., 57, 59 §§, 68 § 1 mom, 97 §, rubr. närmast före 57 a § sätts närmast före 59 §; ny rubr. närmast före 58 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:941
Rubrik: Lag (1993:941) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 3 § 2 mom
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1194
Rubrik: Lag (1993:1194) om ändring i lagen (1993:941) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1993:941
Ändring, SFS 1993:1195
Rubrik: Lag (1993:1195) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 3 § 1 mom, 13 § 3 mom
Ikraft: 1993‑12‑01
Ändring, SFS 1993:1444
Rubrik: Lag (1993:1444) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 12, 43 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1516
Rubrik: Lag (1993:1516) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 8, 10, 11 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1546
Rubrik: Lag (1993:1546) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 3 mom, 26 §, 27 § 2 mom, 32, 36, 36 a §§, 69 § 2 mom, anvisn. till 40 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1547
Rubrik: Lag (1993:1547) om ändring i lagen (1992:1661) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 27 § 3 mom, 69 § 1 mom i 1992:1661
Ändring, SFS 1993:1549
Rubrik: Lag (1993:1549) om ändring i lagen (1993:1194) om ändring i lagen (1993:941) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 § i 1993:1194
Ändring, SFS 1993:1671
Rubrik: Lag (1993:1671) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 68 § 6 mom
Ikraft: 1994‑02‑01
Ändring, SFS 1993:1703
Rubrik: Lag (1993:1703) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:203
Rubrik: Lag (1994:203) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §, 2 § 1 mom, 27 b, 38 a §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:469
Rubrik: Lag (1994:469) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 49 § 2 mom, 78 § 1, 2 mom, 102 §; nya 78 § 2 a, 2 b mom
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:484
Rubrik: Lag (1994:484) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 27 § 3 mom, 32 §, 38 a §, 39 § 1 a mom, 45 § 2 mom, 49 § 4 mom, 69 § 2 mom, 3 p anvisn. till 45 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:485
Rubrik: Lag (1994:485) om ändring i lagen (1994:203) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1, 27 b §§ i 1994:203
Ändring, SFS 1994:557
Rubrik: Lag (1994:557) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom, 4 § 2 mom
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:765
Rubrik: Lag (1994:765) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ny 2 b §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:779
Rubrik: Lag (1994:779) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1679
Rubrik: Lag (1994:1679) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 12 §, 27 § 2 mom
Ikraft: 1995‑01‑01 övrg.best.
Ändring, SFS 1994:1866
Rubrik: Lag (1994:1866) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom, 7, 10 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1907
Rubrik: Lag (1994:1907) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 55 § 2 mom
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1922
Rubrik: Lag (1994:1922) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1978
Rubrik: Lag (1994:1978) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom, 4 § 2 mom, 6 §, 13 § 1 mom, 26 §, 27 § 3 mom, 28, 31, 32, 36, 36 a §§, 39 § 1 mom, 43 § 1 mom, 45 § 2 mom, 52, 54 § 1 mom, 69 § 1 mom, 3 p anvisn. till 45 §; ny 6 a §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:299
Rubrik: Lag (1995:299) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 41 § 2 mom, 45 § 3 mom, 75 a, 76 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1995:578
Rubrik: Lag (1995:578) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 12, 59 §§, övergångsbest. till 1994:1922
Ikraft: 1995‑06‑15
Ändring, SFS 1995:751
Rubrik: Lag (1995:751) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 48 § 2 mom, 50 §, anvisn. till 48 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1208
Rubrik: Lag (1995:1208) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 13 § 1 mom.
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1484
Rubrik: Lag (1995:1484) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom.
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:131
Rubrik: Lag (1996:131) om ändring i lagen (1995:299) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 75 a § i 1995:299
Förarbeten: bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:167
Ändring, SFS 1996:652
Rubrik: Lag (1996:652) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 8, 10, 97 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:660
Rubrik: Lag (1996:660) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: upph. 79, 79 a, 80, 81 §§, rubr. närmast före 79 §; ändr. 68 § 6 mom, 77 a, 77 b §§; ny 77 c §, rubr. närmast före 83 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1209
Rubrik: Lag (1996:1209) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1239
Rubrik: Lag (1996:1239) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1338
Rubrik: Lag (1996:1338) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom, 8 §, 68 § 5 mom; nya 12 a, 78 b §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1404
Rubrik: Lag (1996:1404) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 3 § 1 mom, 13 § 1 mom, 27 b, 33, 33 a, 33 b, 52 a §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:327
Rubrik: Lag (1997:327) om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:483
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman