Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning

» Läs lagen (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:776 :
prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning och ändringar i lagen

Lag (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1903
Rubrik: Lag (1994:1903) om upphävande av lagen (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman