Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag

» Läs lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:775 :
prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag och ändringar i lagen

Lag (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best
Ändring, SFS 1994:1894
Rubrik: Lag (1994:1894) om ändring i lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1632
Rubrik: Lag (1995:1632) om ändring i lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman