Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:774) om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:774) om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering

» Läs lagen (1994:774) om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:774 :
prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1994:774) om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering och ändringar i lagen

Lag (1994:774) om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1287
Rubrik: Lag (1999:1287) om upphävande av lagen (1994:774) om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman