Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:773) om småföretagsstöd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:773) om småföretagsstöd

» Läs förordningen (1994:773) om småföretagsstöd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:773 :
Jfr prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:AU13 Bygder och regioner i utveckling, rskr. 1993/94:366

Ändringar i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd

Förordning (1994:773) om småföretagsstöd
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2000‑06‑01
Ändring, SFS 1995:256
Rubrik: Förordning (1995:256) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1995:731
Rubrik: Förordning (1995:731) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:893
Rubrik: Förordning (1995:893) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1496
Rubrik: Förordning (1996:1496) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 10 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1247
Rubrik: Förordning (1997:1247) om ändring i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 10 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 19, bet. 1997/98:AU2, rskr. 1997/98:128
Ändring, SFS 1998:1371
Rubrik: Förordning (1998:1371) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑12‑15
Ändring, SFS 1999:16
Rubrik: Förordning (1999:16) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd
Omfattning: upph. 7 §
Ikraft: 1999‑02‑09
Ändring, SFS 1999:1228
Rubrik: Förordning (1999:1228) om ändring i förordningen (1994:773) om småföretagsstöd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:282
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman