Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:770) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:770) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)

» Läs skatteregisterförordningen (1980:556) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:770 :
Jfr prop. 1993/94:224 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU42 Ändringar i skatteregisterlagen, rskr. 1993/94:384

Ändringar i skatteregisterförordning (1980:556)

Skatteregisterförordning (1980:556)
Departement: Finansdepartementet S5
Upphävd: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 1980:666
Rubrik: Förordning (1980:666) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: nuvarande 4, 5 §§ betecknas 6, 7 §§; ändr. nya 7 §; nya 4, 5 §§; omtryck
Ändring, SFS 1983:145
Rubrik: Förordning (1983:145) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§; omtryck
Ikraft: 1983‑04‑15
Ändring, SFS 1985:715
Rubrik: Förordning (1985:715) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1985‑09‑01
Ändring, SFS 1985:977
Rubrik: Förordning (1985:977) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1987:777
Rubrik: Förordning (1987:777) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:981
Rubrik: Förordning (1988:981) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1988‑10‑01
Ändring, SFS 1988:1403
Rubrik: Förordning (1988:1403) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1272
Rubrik: Förordning (1990:1272) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1362
Rubrik: Förordning (1990:1362) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1511
Rubrik: Förordning (1991:1511) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1992:676
Rubrik: Förordning (1992:676) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:992
Rubrik: Förordning (1993:992) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993‑09‑01
Ändring, SFS 1994:770
Rubrik: Förordning (1994:770) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1969
Rubrik: Förordning (1994:1969) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 6, 7 §§; nya 3 a, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1151
Rubrik: Förordning (1995:1151) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑11‑15
Ändring, SFS 1995:1648
Rubrik: Förordning (1995:1648) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1040
Rubrik: Förordning (1996:1040) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:372
Rubrik: Förordning (1997:372) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1074
Rubrik: Förordning (1997:1074) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1395
Rubrik: Förordning (1998:1395) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1725
Rubrik: Förordning (1998:1725) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:104
Rubrik: Förordning (1999:104) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 2000:856
Rubrik: Förordning (2000:856) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:102
Rubrik: Förordning (2001:102) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:263
Rubrik: Förordning (2001:263) om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:588
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman