Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:769) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:769) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister

» Läs lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:769 :
prop. 1993/94:224 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU42 Ändringar i skatteregisterlagen, rskr. 1993/94:384

Förarbeten till lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister och ändringar i lagen

Lag (1990:1536) om folkbokföringsregister
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregister, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU9, rskr 1990/91:109
Upphävd: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 1991:497
Rubrik: Lag (1991:497) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 2, 6 §§; ny rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1994:769
Rubrik: Lag (1994:769) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:744
Rubrik: Lag (1995:744) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1366
Rubrik: Lag (1995:1366) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1539
Rubrik: Lag (1995:1539) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:165
Rubrik: Lag (1997:165) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997‑06‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:70 Ny vallag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177
Ändring, SFS 1997:997
Rubrik: Lag (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 5, 7, 12 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:249
Rubrik: Lag (1998:249) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:250
Rubrik: Lag (1998:250) om ändring i lagen (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 5 § i 1997:997
Ändring, SFS 1999:944
Rubrik: Lag (1999:944) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:182
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman