Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:768) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:768) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

» Läs folkbokföringslagen (1991:481) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:768 :
prop. 1993/94:224 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU42 Ändringar i skatteregisterlagen, rskr. 1993/94:384

Förarbeten till folkbokföringslagen (1991:481) och ändringar i lagen

Folkbokföringslag (1991:481)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1993:1699
Rubrik: Lag (1993:1699) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:768
Rubrik: Lag (1994:768) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1975
Rubrik: Lag (1994:1975) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 1, 10, 34 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:375
Rubrik: Lag (1995:375) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995‑05‑01
Ändring, SFS 1995:752
Rubrik: Lag (1995:752) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1538
Rubrik: Lag (1995:1538) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 6, 28, 31, 32 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:989
Rubrik: Lag (1997:989) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; nuvarande 40 § betecknas 43 §, rubr. närmast före 40 § sätts närmast före den nya 43 §; ändr. 2, 3, 6, 16, 17, 18, 26, 31, 34, 38, 39 §§, rubr. närmast före 2, 18 §§; nya 18 a, 40, 41, 42 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:251
Rubrik: Lag (1998:251) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2001:196
Rubrik: Lag (2001:196) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 1, 28 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:470
Rubrik: Lag (2001:470) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:1115
Rubrik: Lag (2002:1115) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑01‑15
Ändring, SFS 2003:657
Rubrik: Lag (2003:657) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 42 §; ändr. 1, 10, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:822
Rubrik: Lag (2004:822) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 25, 26, 27 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:267
Rubrik: Lag (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 40 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2005:446
Rubrik: Lag (2005:446) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:724
Rubrik: Lag (2005:724) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:379
Rubrik: Lag (2006:379) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 6, 28, 31, 32 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1217
Rubrik: Förordning (2006:1217) om ikraftträdande av lagen (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:267
Ändring, SFS 2007:283
Rubrik: Lag (2007:283) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007‑06‑01
Förarbeten: bet. 2006/07:SkU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:155 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:207
Rubrik: Lag (2008:207) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:272
Rubrik: Lag (2009:272) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 18, 18 a §§; ny 18 b §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:678
Rubrik: Lag (2009:678) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2009‑07‑14
Ändring, SFS 2009:1544
Rubrik: Lag (2009:1544) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:12
Rubrik: Lag (2010:12) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 37, 38 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:1843
Rubrik: Lag (2010:1843) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 5, 26, 30 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:489
Rubrik: Lag (2011:489) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2013:380
Rubrik: Lag (2013:380) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: upph. 9, 43 §§, rubr. närmast före 43 §; ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 40 §§; nya 2 a, 7 a, 9, 10 a, 13 a §§
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:305
Rubrik: Lag (2014:305) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 17 §; ny 17 a §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1016
Rubrik: Lag (2016:1016) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:684
Rubrik: Lag (2018:684) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 16, 17 a, 23, 30, 39, 40 §§; nya 17 b, 22, 32 a, 32 b, 42, 43 §§, rubr. 16, 31, 42 §§
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1722
Rubrik: Lag (2018:1722) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019‑04‑02
Ändring, SFS 2019:871
Rubrik: Lag (2019:871) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman