Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:767) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:767) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

» Läs lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:767 :
prop. 1993/94:224 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU42 Ändringar i skatteregisterlagen, rskr. 1993/94:384

Förarbeten till lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och ändringar i lagen

Lag (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Departement: Socialdepartementet
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1961:260
Omfattning: ändr. 4, 5, 11, 12 §§
Ändring, SFS 1962:395
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 6–8, 11 §§; omtryck
Ändring, SFS 1966:244
Omfattning: ändr. 1, 5, 8, 11 §§
Ändring, SFS 1967:644
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 1970:464
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: prop. 1970:13 med förslag till ny delgivningslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:L1U17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 101
Ändring, SFS 1971:1173
Omfattning: ändr. 3, 8, 10 §§
Ändring, SFS 1972:562
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1973:482
Omfattning: ändr. 1, 2, 8 §§
Ändring, SFS 1976:1015
Rubrik: Lag (1976:1015) om ändring i förordningen (1959:551) angående beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. författningsrubr., 3, 7, 10–12 §§; omtryck
Ändring, SFS 1978:39
Rubrik: Lag (1978:39) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1978:320
Rubrik: Lag (1978:320) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2, 9, 11 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:55, rskr 1977/78:362
Ändring, SFS 1979:128
Rubrik: Lag (1979:128) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 3 a §
Förarbeten: prop. 1978/79:75 om vissa pensionsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:164
Ändring, SFS 1979:651
Rubrik: Lag (1979:651) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ändring, SFS 1980:189
Rubrik: Lag (1980:189) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:699
Rubrik: Lag (1981:699) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 a §
Ändring, SFS 1981:1162
Rubrik: Lag (1981:1162) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:123
Rubrik: Lag (1982:123) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1984:672
Rubrik: Lag (1984:672) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:865
Rubrik: Lag (1984:865) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 6, 8, 9, 11 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:408
Rubrik: Lag (1985:408) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:180 om förenklad självdeklaration [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1986:1311
Rubrik: Lag (1986:1311) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:570
Rubrik: Lag (1987:570) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1310
Rubrik: Lag (1987:1310) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1987:1311
Rubrik: Lag (1987:1311) om ändring i lagen (1987:570) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 § i 1987:570
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1990:349
Rubrik: Lag (1990:349) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1–3, 5, 6, 8 a, 10–12 §§; ny 13 §
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:660
Rubrik: Lag (1990:660) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1324
Rubrik: Lag (1990:1324) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:507
Rubrik: Lag (1991:507) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:588
Rubrik: Lag (1991:588) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1840
Rubrik: Lag (1991:1840) om ändring i lagen (1991:588) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 § i 1991:588
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1992:490
Rubrik: Lag (1992:490) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1521
Rubrik: Lag (1993:1521) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:491
Rubrik: Lag (1994:491) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:767
Rubrik: Lag (1994:767) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1864
Rubrik: Lag (1994:1864) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1908
Rubrik: Lag (1994:1908) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 1 b §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1685
Rubrik: Lag (1995:1685) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑05‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:1337
Rubrik: Lag (1996:1337) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:512
Rubrik: Lag (1997:512) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:513
Rubrik: Lag (1997:513) om ändring i lagen (1996:1337) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 § i 1996:1337
Ändring, SFS 1998:675
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman