Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:763) om ändring i lagen (1994:212) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:763) om ändring i lagen (1994:212) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten till SFS 1994:763 :
prop. 1993/94:224 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU42 Ändringar i skatteregisterlagen, rskr. 1993/94:384

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman