Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:762) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:762) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder

» Läs lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:762 :
prop. 1993/94:216 Ombildning av Landshypotek (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU27 Ombildning av Landshypotek, rskr. 1993/94:446

Förarbeten till lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder och ändringar i lagen

Lag (1993:1538) om periodiseringsfonder
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:762
Rubrik: Lag (1994:762) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 7 §, övergångsbest.
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:785
Rubrik: Lag (1994:785) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1887
Rubrik: Lag (1994:1887) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1888
Rubrik: Lag (1994:1888) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1587
Rubrik: Lag (1995:1587) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1631
Rubrik: Lag (1995:1631) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1613
Rubrik: Lag (1996:1613) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:45, bet. 1996/97:SkU13, rskr. 1996/97:133
Ändring, SFS 1998:336
Rubrik: Lag (1998:336) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265
Ändring, SFS 1998:594
Rubrik: Lag (1998:594) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:643
Rubrik: Lag (1998:643) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1615
Rubrik: Lag (1998:1615) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1999:970
Rubrik: Lag (1999:970) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1102
Rubrik: Lag (1999:1102) om ändring i lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman