Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen

» Läs lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:760 :
prop. 1993/94:216 Ombildning av Landshypotek (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU27 Ombildning av Landshypotek, rskr. 1993/94:446

Förarbeten till lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen och ändringar i lagen

Lag (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1618
Rubrik: Lag (1995:1618) om ändring i lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1285
Rubrik: Lag (1999:1285) om upphävande av lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman