Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen

» Läs lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:758 :
prop. 1993/94:216 Ombildning av Landshypotek (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU27 Ombildning av Landshypotek, rskr. 1993/94:446

Förarbeten till lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen och ändringar i lagen

Lag (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen
Departement: Finansdepartementet BE
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2011:452
Rubrik: Lag (2011:452) om upphävande av lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman